Voedselbank Goed Ontmoet heeft dringend bijdragen nodig

BERGEN OP ZOOM / WEST-BRABANT & THOLEN – Stichting Goed Ontmoet is één van de grotere voedselbanken van Nederland. Actief in zes gemeenten, met 140 vrijwilligers. Er zijn in deze regio ongeveer 1250 mensen van dit initiatief afhankelijk voor hun dagelijkse levensmiddelen en verwante producten. Aan die goederen komen is het probleem ook niet voor Goed Ontmoet. Lastiger is om de organisatorische kosten bij elkaar te krijgen, vertelt bestuurder Wim van den Bersselaar; "Als we dat niet binnen een paar maanden voor elkaar hebben, zou het wel eens klaar kunnen zijn."

Van de ongeveer 250.000 inwoners in de regio moet een half procent structureel een beroep doen op de voedselbank, aldus Wim van den Bersselaar (tweede van rechts op de foto). Hij is één van de bestuurders die druk doende zijn deze stichting en de doelstellingen ook financieel overeind te houden. "Aan etenswaar en andere producten komen is het probleem niet", legt hij uit. Via een landelijke overkoepelende stichting is al veel geregeld met bijvoorbeeld supermarktketens en ook lokaal krijgen we veel aangeboden. Genoeg om mensen echt te helpen. Het terugkerende probleem zijn de organisatiekosten. Dan moet je denken aan transport, onderhoud of vervanging van wagens, stookkosten, een locatie intact houden, dat soort zaken."

Jaarlijks is er een bedrag van 100.000 euro gemoeid met de totale organisatie van de voedselbank. Dat is inclusief alle transporten naar de zes locaties, waar mensen eens per week hun broodnodige levensbehoeften kunnen ophalen. Wim: "We zijn druk in overleg met de zes gemeentes over hun bijdragen in die kosten. Natuurlijk doen ze dat ook nu al maar we hopen dat zij gezamenlijk en structureel de helft hiervan voor hun rekening gaan nemen. De rest moet van sponsorgelden en andere bijdragen bij elkaar worden gesprokkeld. Daarvoor doen we geregeld een beroep op de vrijgevigheid van de regio. Zowel particuliere giften en schenkingen als sponsoring en bijdragen uit acties van verenigingen of serviceclubs zijn zeer welkom."

Best lastig

Het vinden van financiële bijdragen blijft een lastige zaak, volgens de bestuurder. "Het lukte tot nu toe steeds net, al hebben we vorig jaar ook al eens een brandbrief rond moeten sturen. Nu is het opnieuw spannend aan het worden. Het nieuwe jaar halen we wel maar als er niet wat bijdragen extra komen weet ik niet of een tweede kwartaal erin zit. Soms haken sponsoren ook weer af omdat ze eens een nieuw goed doel willen ondersteunen. Het is nog niet altijd eenvoudig er een andere contribuant voor terug te vinden. Daarom hebben we opnieuw een vriendelijk doch dringend verzoek aan verenigingen, bedrijven en particulieren die ons doel willen en kunnen ondersteunen met financiële middelen. Meld je gerust, je helpt er een flink aantal mensen mee die het zonder voedselbank op dit moment echt niet zouden redden."