Vogelwerkgroep Bergen op Zoom bezorgd over afspraken ganzenbestand

Vogelwerkgroep Bergen op Zoom is één van de drie natuurorganisaties die de gemeente aanhaalt als gesprekspartners om te komen tot het besluit om een deel van de ganzen te ruimen. Formeel gezien heeft deze werkgroep inderdaad ingestemd met het plan, laat een woordvoerder weten. Over de uitvoering ervan is men er minder te spreken.

Ray Teixeira is bioloog van beroep en in die hoedanigheid aangesloten bij de vogelwerkgroep. Hij kreeg van de secretaris op een gegeven moment het rapport van de gemeente ter inzage, met de vraag er eens naar te kijken. “Er vielen twee dingen vooral op”, vertelt hij. “Er is precies geteld op het moment dat het aantal ganzen het grootst is en zo lang duurt die periode niet. Ook de argumenten om ze te ruimen vonden we nogal gezocht. Alles werd wel érg groot gemaakt.”

Weggewuifd

Er is overleg geweest tussen de gemeente en Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, aldus Teixeira. “Daar hebben we verteld wat onze bezwaren zijn en wat volgens ons betere oplossingen zijn. Belangrijk is het anders inrichten van de wateren, zodat nestenbouw veel lastiger is. We vroegen verder om een klein beetje geduld omdat het probleem zich dan snel genoeg op zou lossen maar alle argumenten werden weggewuifd.”

Compromis

Inmiddels maakt de vogelwerkgroep zich vooral zorgen over de uitvoering van het voornemen tot ruimen van de ganzen. Veel vertrouwen dat het bij alleen deze dieren en zelfs deze soort blijft is er niet. Bioloog Teixeira: “Als een soort compromis zijn we er mee akkoord gegaan dat de 128 exemplaren van deze verwilderde variant verdwijnen, met als ruil dat er betere voorzieningen komen voor de overige ganzen.” Zijn organisatie vraagt zich inmiddels af of er op latere tijdstippen niet zelfs meer dieren, waaronder andere soorten, worden geruimd. Ze zijn namelijk lang niet allemaal beschermd in Nederland