Volgend jaar mobiele toilet-units voor dames tijdens Vastenavond

BERGEN OP ZOOM – Het gebrek aan openbare toiletten is erkend en wordt opgepakt door het college. Niet alleen tijdens de Vastenavondperiode overigens, wanneer met name de dames maar beperkt ergens terecht kunnen. Voor de rest van het jaar wordt tevens aan een oplossing gewerkt waardoor meer faciliteiten beschikbaar zijn in de binnenstad.

In de Vastenavondperiode kwam GBWP met een brief, gericht aan het college, over het gebrek aan sanitaire voorzieningen voor dames tijdens dat drukke evenement. Evert Weys deed namens zijn partij een dringende oproep om hier een structurele oplossing voor te bedenken. Inmiddels heeft wethouder Patrick van der Velden in een antwoord laten weten dat er in 2019 op twee locaties (De Kaai en de Potterstraat) toiletwagens komen. Het is een proef die vervolgens wordt geëvalueerd. Als de oplossing bevalt komen de wagens jaarljks terug.

Ook voor rest van het jaar oplossingen

Ongeveer tegelijk kwam er eveneens een schrijven van Lijst Linssen. Raadslid Meino Dam vroeg daarin aandacht voor een structureler probleem. Er zijn veel mensen met medische problemen die de binnenstad mijden omdat ze er niet snel genoeg naar een toilet kunnen als het nodig is. En ook daar heeft de wethouder een uitkomst voor, meldt zijn brief. Allereerst wordt in samenwerking met zorginstellingen gekeken naar de realisatie van een nieuw openbaar toilet in het centrum.

Daarnaast gaat het Binnenstadslab, samen met ondernemersvereniging Sterck, inventariseren welke winkels en horeca hun toiletten beschikbaar stellen. Zij krijgen een sticker om dit aan passanten kenbaar te maken. Uit reacties onder een eerder artikel bleek al dat er best wat adressen zijn waar dit kan, mensen weten het alleen niet altijd. Het college hoopt met deze stickers en gesprekken met ondernemers nog veel meer adressen zichtbaar en beschikbaar te maken.

Afbeelding (uitsnede): Pixabay/Kai Kalhh