Volgend jaar moeten nieuwe onderkomens bouwclubs klaar zijn

BERGEN OP ZOOM – Donderdagavond zijn de leden van de bouwclubs ingelicht over de stand van zaken betreffende de nieuwe huisvesting. Het oorspronkelijke plan is om budgettaire redenen aangepast en in 2020 moeten de bouwclubs er eigenlijk in kunnen. Als de betrokken partijen tenminste uiterlijk eind maart alles samen geregeld hebben.

Donderdagmorgen is de pers geïnformeerd over de stand van zaken, met de nadrukkelijke vraag te wachten tot ’s avonds acht uur met publiceren. Het college wilde zo voorkomen dat bouwers uit de media moesten vernemen hoe één en ander ervoor staat. Er wordt, zo blijkt, nog volop overlegd en onderhandeld. Onder meer over de gelden die vrijkomen als de Stichting Vastenavend de grond heeft verkocht waarop het huidige Halwana staat.

Bouwkosten

Naast wethouder Annette Stinenbosch was tevens Teammanager Projecten Ad van der Wegen aangeschoven. Hij stond ook aan de wieg van het oorspronkelijke voorstel dat in 2017 door de raad werd goedgekeurd. Dat er toch een nieuwe versie moest komen heeft alles te maken met toegenomen bouwkosten. Het eerste plan is simpelweg niet meer uit te voeren voor het ervoor vrijgemaakte budget. Toch moet het lukken, aldus Van der Wegen, om ná de optocht van 2020 de bouwclubs hun ‘gerijke’ de nieuwe onderkomens in te laten rijden. Logistiek gezien is dat het handigste moment voor de verhuis.

Om echter de 2.0 versie die nu is gemaakt van de nieuwbouwplannen op tijd te laten uitvoeren is het wel zaak dat alle betrokken partijen het over een aantal zaken eens worden en die uiterlijk maart 2019 geregeld hebben. Het betreft dan in eerste instantie de gemeente, de verenigde Bergse Bouwers, Stichting Vastenavend en Stichting Halwana. Die laatste huurt de bouwkoten en het Konterscherp terrein van de gemeente en regelt met de verschillende bouwclubs wie waar zit en tegen welke vergoeding.

Andere indeling

De nieuwe opzet, bouwplan 2.0. genoemd, varieert vooral ten opzichte van de in 2017 gemaakte versie voor wat betreft de al bestaande Konterscherp hallen (nr. 1 op de tekening). Daar zou in eerste instantie nieuwbouw komen maar nu wordt een deel gerestaureerd en krijgt het alleen opslag als bestemming. De gezamenlijke bouwclubs kunnen er gezamenlijk groter materieel en verwante zaken kwijt. Nieuw zijn de hallen 3 en 4, waarvan de laatste het onderkomen wordt van de kinderbouwclubs. Daarnaast komt de ruimte  voor de Stichting Vastenavend, die opnieuw Halwana gaat heten. In het oorspronkelijke plan werd veel met biobased materialen gewerkt. Dat is vanwege het kostenaspect flink teruggebracht en ook de vorm van de panden wordt wat meer rechttoe rechtaan.

Verheugde wethouder

Wethouder Stinenbosch is blij met de ontwikkeling en voortgang. Wat haar betreft wordt de nieuwe locatie één grote kruisbestuiving. Tussen de bouwers onderling en de kinderen maar ook met de verschillende organisaties die in het Eventum komen: Omroep ZuidWest, het Facilitair Bedrijf en de Zoomvliet studio van het ROC.

Tekening: Gemeente Bergen op Zoom