Volle mep huurverhoging scheefwoners, lage inkomens ontzien

Na overleg met huurdersbelangenorganisaties heeft Stadlander besloten de huurverhoging voor de 'sociale groep' maximaal op 1% te stellen. Stadlander had zelf 1,3% geadviseerd – overigens nog ruim beneden de wettelijke bovengrens voor deze groep.

BERGEN OP ZOOM – Woningcorporatie Stadlander beperkt de jaarlijkse huurverhoging voor haar sociale doelgroep tot maximaal 1%. Daarmee komt de corporatie tegemoet aan de adviezen van de huurdersbelangenverenigingen. Huurders met de laagste inkomens, die in 2015 kwijtschelding van gemeentelijke lasten kregen, krijgen zelfs helemaal geen huurverhoging. Dat heeft woordvoerder Bert Jansen vandaag namens de corporatie laten weten. Overigens wordt een kwart van de sociale woningen bewoond door zogeheten 'scheefwoners'. Voor deze groep gaan de huren wél fors omhoog: met 2,4% (middeninkomens) tot 4,6% voor de hogere inkomens. Een kwart van alle sociale woningen van Stadlander wordt aan scheefwoners verhuurd.

Mede op basis van de adviezen van haar huurdersbelangenorganisaties, is de jaarlijkse huurverhoging voor de 'sociale groep' per 1 juli 2016 beperkt tot 1%, zo verklaart Jansen namens Stadlandder. Het gaat om de huishoudens met een gezinsinkomen tot € 34.678 (peildatum 2014). "Voor de huurders van die behoren tot de laagste inkomenscategorieën -én die in 2015 een huurkorting kregen vanwege de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen- blijft de huur zelfs gelijk." Bij elkaar zijn dit ongeveer 10.300 gezinnen in West-Brabant en Tholen, aldus Jansen. Aanvankelijk had Stadlander een verhoging van 1,3% voorgesteld maar deze is uiteindelijk bijgesteld naar 1%.

Scheefwoners

De circa 4.000 zogenoemde scheefwoners, huurders die op basis van hun inkomen een té goedkope woning hebben, krijgen te maken met een huurstijging van 2,6% of 4,6%. Stadlander huisvest circa 25% scheefwoners in haar sociale huurwoningen, zo blijkt uit gegevens van de corporatie. Jansen: "We vinden dat buren met verschillende achtergronden en welstandklassen als geheel bijdragen aan het prettig wonen in de wijken en buurten. Aan de andere kant zien we graag dat een deel daarvan doorstroomt naar een beter passende huurwoning, zodat de woning weer beschikbaar komt voor een gezin uit de primaire sociale doelgroep waar de woning voor bedoeld is." Stadlander voert daarom voor scheefwoners de door de minister toegestane huurverhogingen door.