Voor de (d)raad ermee: hoe denken Bergenaren over de gemeenteraad?

Raadsgriffier Kees Terstappen en gemeentelijk onderzoekster Daniëlle Schenk gaan de meningen van de inwoners over de Bergse gemeenteraad in kaart brengen. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Veel Bergenaren zijn wel in meer of mindere mate bekend met gemeenteraadspolitiek. Maar hoe denken de inwoners écht over de raad? De gemeente Bergen op Zoom wil de opvattingen en meningen graag in kaart brengen en houdt een online enquete, onder de titel 'Voor de (d)raad ermee'. De onderzoekers willen een zo breed mogelijk publiek bereiken, óók degenen die weinig weten van de raad of gemeentepolitiek. Het onderzoek komt twee weken online te staan, van 23 oktober tot 6 november. De enqueteformulieren zijn via de Facebookpagina van de gemeente Bergen op Zoom te vinden; ook komt er dinsdag 23 oktober een link naar de vragenlijst via een pagina op KijkopBergenopZoom. Daarnaast krijgen de leden van het Burgerpanel de vragenlijst voorgelegd.

Al met al moet er een zo volledig mogelijk en representatief beeld ontstaan, verwacht gemeentelijk onderzoekster Daniëlle Schenk. Zij werkt daarbij samen met raadsgrifier Kees Terstappen. Het onderzoek richt zich op een zo breed mogelijk publiek, van jong tot oud. "We willen echt zoveel mogelijk mensen bereiken", zegt Schenk. "Ook de inwoners die niet zoveel betrokkenheid hebben met de gemeenteraad of met de lokale politiek." Bergen op Zoom niet alleen in dergelijke peilingen: ook andere Brabantse gemeenten wordt een onderzoek naar burgerbetrokkenheid uitgevoerd, stelt Schenk. Wie de lijst invult, kan vragen verwachten als: 'Heb je wel eens contact met de raad', of: 'Zou je in de toekomst dat contact willen verbeteren', en: 'Op welke manieren zou je met de raad in contact willen komen'.

Social media

De Bergse gemeenteraad is al langer op zoek naar manieren om de banden met de burgers te versterken en daarbij is ook deze enquete een hulpmiddel, zegt Terstappen. Eerder hield de gemeente al een maatschappelijk debat over toekomstvisie, waarvan de resultaten vlak vóór de verkiezingen zijn gepresenteerd. Maar met de opkomst van social media willen Terstappen en Schenk ook dit communicatiemiddel benutten. "Het politieke debat lijkt zich steeds verder te verschuiven van de raadszaal naar het internet", constateert Terstappen. Schenk merkt daarbij op: "Toch blijft het persoonlijk contact tussen raadspolitici en inwoners belangrijk." 

Vertrouwen in het lokaal bestuur

Alle inwoners kunnen tussen 23 oktober en 6 november de enquetelijst invullen. Daarna gaat het onderzoeksteam met de uitslagen aan de slag en komt eind november met een eerste inventarisatie. Wat er vervolgens met de resultaten gaat gebeuren, hangt af van de uitkomst. "Het wordt zeker geen rapport dat ergens op de bodem van een la verdwijnt", belooft Terstappen. "We willen de gegevens écht gebruiken om de raadspolitiek en de bevolking dichter bij elkaar te brengen." Het is de bedoeling om ook de betrokkenheid van de inwoners bij de lokale politiek en het vertrouwen in het lokaal bestuur te versterken. "We gaan ook echt iets dóen met de bevindingen", aldus de raadsgriffier. Want bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst erg laag: 49,6%, nog niet de helft van het aantal stemgerechtigden. Over exact 1.246 dagen zal blijken of de raadspartijen de meningen van de inwoners ter harte hebben genomen: 16 maart 2022 gaat Bergen op Zoom weer naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad.