Voor de VVD gaat de zon niet voor niks op

BERGEN OP ZOOM – VVD-raadslid Joost Pals wil dat de gemeente braakliggende gronden benut voor het opwekken van zonne-energie. Door het plaatsen van tijdelijke zonnepanelen brengen de gronden nog enig rendement op. Dat schrijft Pals in een brief aan het college van B&W. Ook ziet Pals mogelijkheden voor zonnepanelen op daken van gemeentelijke panden.

De gemeente Bergen op Zoom heeft een overschot aan braakliggende grond, zo stelt de VVD. "Ook met voorzichtige tekenen van herstel op de woningmarkt moeten we rekening houden met grond die lang 'niets' ligt te doen."  Dat drukt zwaar op de gemeentelijke financiën, zo vinden de liberalen. "Door deze grond in te zetten voor energieopwekking door zonnepanelen kan het toch geld opleveren zolang er niet wordt gebouwd."

Goede resultaten

In andere gemeenten zijn al proeven gedaan met 'zonnevelden'. Pals noemt daarbij voorbeelden in Emmen en Groningen. Het idee voor plaating van zonnepanelen op braakliggende gronden komt niet uit de lucht vallen. Tijdens de Bergse gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar was het onderwerp al inzet van diverse partijcampagnes, waaronder die van de PvdA en GroenLinks. Recentelijk is in de gemeenteraad op voorspraak van de VVD nog een amandement aangenomen over duurzame energie. Pals wil nu dat het college hier snel werk van maakt.