Voorlichtingsacties ‘Honden aan de lijn’ van start

In maart en april geven boswachters in diverse natuurgebieden in West-Brabant voorlichting aan hondenbezitters over de verplichting hun hond aan te lijnen. Deze actie is onderdeel van de landelijke campagne ‘Welkom in de Kraamkamer van Moeder Natuur’ die diverse natuurorganisaties voeren. Half maart start het broedseizoen. Om de rust voor dieren en planten te waarborgen, is het belangrijk dat bezoekers zich aan de regels houden.

Natuurgebieden

De boswachters geven in verschillende natuurgebieden voorlichting door middel van flyers en een infokar. “Veel mensen weten inmiddels wel dat hun hond aan de lijn moet,” vertelt boswachter publiek Helmut van Pelt. “Wat ze vaak niet beseffen, is de schade die hun loslopende hond aan de natuur kan aanbrengen. Daarom vinden we het belangrijk om dit nogmaals bij bezoekers onder de aandacht te brengen. We zijn van harte welkom in de natuur, maar we zijn wel te gast. En als gast houd je je aan de regels.”

Honden aan de lijn en blijf op de paden

In de gebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn honden bijna overal welkom. In vrijwel alle natuurgebieden moet de hond altijd aan de lijn. Als een hond wild ruikt, wordt het jachtinstinct geprikkeld en willen de meeste honden het dier opsporen. Rustende dieren schrikken en slaan op de vlucht als een hond te dichtbij komt, bijvoorbeeld broedende vogels of rustende reeën. Geursporen die honden nalaten zorgen voor een langduriger verstoring van vogels en wild. Loslopende honden kunnen ook hinderlijk zijn voor andere bezoekers en hun trouwe viervoeters die wel zijn aangelijnd.
Blijf tijdens het bezoek aan het bos netjes op de paden. Broedende vogels en kalfjes van reeën kunnen zich soms verrassend dicht bij de paden bevinden.

Landelijke campagne
Op 21 maart start Staatsbosbeheer samen met onder andere Natuurmonumenten de landelijke campagne ‘Welkom in de Kraamkamer van Moeder natuur’. De natuur is in deze periode van het jaar op haar kwetsbaarst. Planten lopen uit en dieren krijgen jongen. Als bezoekers de regels in de gebieden respecteren en opvolgen, genieten we op een verantwoordelijke manier van de rust in de natuur.