Voorlopig geen nieuw onderkomen voor bouwclubs

BERGEN OP ZOOM – Woensdagavond heeft het college van B en W aan de Bergse bouwclubs en Stichting Vastenavend meegedeeld dat de plannen voor een nieuw onderkomen voorlopig van de baan zijn. Geen enkel bouwbedrijf kan of wil binnen de beschikbare budgetten de plannen en wensen realiseren.

Er is een brief rondgestuurd aan onder meer de raadsleden, ondertekend door wethouder Annette Stinenbosch en gemeentesecretaris Theo Wingens. Daarin wordt gemeld dat het college betreurt “dat de aanbesteding voor de nieuwbouw van de Bergse Vastenavendbouwclubs niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd”.

Ook sobere versie niet haalbaar

Er is geen passend aanbod binnengekomen dat binnen de financiële kaders past, heet het officieel. Iets nader uitgelegd: Voor het bedrag van vijf miljoen is geen nieuw onderkomen te realiseren dat voldoet aan de verwachtingen, zelfs niet de uitgeklede versie die was overgebleven na eerdere bijstelling van het oorspronkelijk plan. Er moet dus naar een andere invulling gekeken gaan worden maar dat wordt pas na de zomer concreter.

Eerder was door gestegen bouwkosten al gebleken dat er flink water bij de wijn moest. Er zou een versoberde versie komen van het onderkomen dat oorspronkelijk voor ogen stond. Nu blijkt zelfs dat niet haalbaar. De gemeente en het college laten weten hierover opnieuw in gesprek te gaan met de bouwers, Stichting Halwana en Stichting Vastenavend. Streven daarbij is volgens de brief van B en W nog steeds binnen het eerder vastgestelde budget van vijf miljoen te blijven. Gezien de ontwikkelingen in de bouwwereld wordt het er vast niet eenvoudiger op.