Voorlopig geen noodopvang vluchtelingen

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – De gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom zouden gezamenlijk ruim 800 vluchtelingen op gaan vangen, zo was tot voor kort het plan. Omdat er minder nieuwe mensen arriveren dan was voorzien gaat dat plan voorlopig niet door. Er moet eerst duideljkheid komen over wat er werkelijk nog aan opvang nodig is.

De plots dalende instroom zorgt ervoor dat de bestaande opvangplannen niet meer aansluiten bij de praktijk. Het COA heeft gemeld dat er een landelijke werkgroep in september met een aangepaste aanpak komt. Namens de Noord-Brabantse opvangregio's heeft Commissaris van de Koning Wim van de Donk er op aangedrongen dat er snel duidelijkheid komt. Gemeentes willen weten waar ze aan toe zijn.Vanuit de provincie zijn er complimenten voor de wijze waarop de meeste plaatsen in goede harmonie hebben meegewerkt aan het maken van concrete plannen.

Bergen op Zoom en Roosendaal zouden als grotere gemeenten de noodopvang van ruim 800 vluchtelingen voor hun rekening nemen, zo was afgesproken. De kleinere gemeenten zouden dan statushouders gaan huisvesten. Of die rolverdeling zo blijft is dus de vraag. Het gaat mede afhangen van het nieuwe landelijke plan, dat in september klaar moet zijn.