Voorstel PvdA om Parallelweg aan te pakken redt het niet

Tekst en foto: Han Verbeem

BERGEN OP ZOOM – De omwonenden van de Parallelweg, verenigd in Werkgroep 30, hoeven niet te rekenen op geld voor extra geluidswerende maatregelen en herinrichting van de weg. Wethouder Patrick van der Velden is onvermurwbaar. "Extra budget om nog meer te doen voor de straat is er niet", zo spreekt hij de Bergse gemeenteraad toe. "Als je ziet wat we allemaal al voor de straat gedaan hebben, inclusief overleg met de Werkgroep, dan denk ik dat ik hen al een hele goede handreiking heb gedaan." Daarmee ontraadt wethouder Van der Velden een motie van PvdA, en een meerderheid van de raad volgt zijn oproep: de motie wordt weggestemd.

PvdA-raadslid Adam Ahaja had een motie ingediend, samen met Lijst Linssen en de SP. Hij wil dat de wethouder opnieuw aan tafel gaat met de bewoners van Werkrgoep 30, en in overleg met hen maatregelen neemt om de weg anders in te richten en dat uiterlijk in het derde kwartaal van dit jaar. Raadslid Siebelink (Lijst Linssen) ziet de problematiek in breder verband. "Het gaat om de aanpak van sluipverkeer, en ik wil vragen om op die manier naar de motie te kijken."

Verslaafde kinderen

GBWP-raadslid en fractieleider Aydin Akkaya heeft "geen zin om een groep burgers naar de mond te praten", merkt hij op. "De wethouder heeft oplossingen aangedragen, door het bedrag dat beschikbaar is voor de twee drempels ook in te zetten voor andere verkeersmaatregelen." Akkaya maakt daarbij een vergelijking naar zijn werk in de verslavingszorg. "Ik krijg wel eens moeders van verslaafde kinderen aan mijn bureau die een directe oplossing willen terwijl dat niet gaat. Die moet ik dan óók teleurstellen."

Gras tussen de stenen

Raadslid Ton van Dorst (Steunpunt BoZ) heeft evenmin behoefte aan de motie en vraagt zich zelfs af of het wel zo druk is op de Parallelweg. "Op de foto's die de omwonenden tijdens een eerdere presentatie toonden, zag ik dat er gras tussen de straatstenen groeit. Dan valt het toch wel mee met de verkeersdruk, lijkt me."

Open deur

De fractie van D66 ziet de motie als een 'open deur' en heeft evenmin interesse om de bewoners tegemoet te komen. Ook CDA vindt de motie niet nodig omdat "de gesprekken tussen de bewoners en de gemeente prima verlopen", zo stelt raadslid Hans-Peter Verroen. 

Te kort door de bocht

Andere fracties willen evenmin hun steun geven. Punt-raadslid Huismans noemt "elke verkeersdrempel er één teveel" en roept op tot "maatwerk". Ook vindt hij de termijn te kort: "een herinrichting het derde kwartaal van dit jaar is té kort door de bocht van de Parallelweg."