Voortaan één plek voor hulp- of ondersteuningsvragen bij gemeente

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Vanaf dinsdag 7 mei is er één plek voor hulp- of ondersteuningsvragen voor inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. Doel hiervan is efficiëntere ondersteuning door meer samenwerking van de verschillende aanvraagbehandelaars.

Voorheen moesten inwoners voor hulp en ondersteuning op het gebied van jeugd en Wmo zich melden op verschillende plekken bij de gemeente. Vragen over werk en inkomen werden in behandeling genomen aan de balie van ISD Brabantse Wal en bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kon men terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Dat is binnenkort één loket dus. Dit moet er meteen voor zorgen dat het op hulpvragen reageren intern meer integraal afgestemd wordt op specifieke situaties.

Het bezoekadres van de gemeentelijke toegang Sociaal Domein, op het Stadskantoor, is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Artist impression: Gemeente Bergen op Zoom