Voortaan vier dagen Krabbenfoor

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de ledenvergadering heeft Ondernemersvereninging Sterck de uitslag bekend gemaakt van een onderzoek dat kort na de Krabbenfoor van 2016 is gehouden. De binnenstadondernemers hebben over een aantal zaken kunnen stemmen. Er was even sprake van om het evenement voortaan aan de schoolvakanties te gaan koppelen, maar dat voorstel haalde het niet.

De Krabbenfoor blijft gehouden worden in het laatste volle weekend van juli, zoals al jaren het geval is. Dat wilde 63 procent van de deelnemers aan de enquête. Omdat er echter door de leden ook is besloten dat koopzondagen voortaan vallen op de laatste zondag van de maand, betekent dit automatisch dat de binnenstad op de zondag van dat Krabbenfoorweekend open is. Daarom vroeg Sterck de leden hoe ze stonden tegenover het idee om daar een vierde dag van te maken. De meerderheid was voor, al had het tijdens de vergadering nog wel wat voeten in de aarde.

Bovenregionaal en meer cultuur

Er komt niet meer budget voor de jaarmarkt, merkte een lid in de zaal op. Er zal dus creatief georganiseerd en geprogrammeerd moeten worden, gaf het bestuur toe. Zeker omdat het streven is het aanbod kwalitatief nog beter te maken. Sterck wil toe naar een bovenregionaal evenement, dat toch de lokale ondernemers meer centraal zet en ruimte biedt aan het lokale cultuuraanbod. Het moet leiden tot 20 procent meer bezoekers, kreeg de zaal mee, al bleef in het midden of daar de extra zondag al bij was meegerekend.

Andere punten van discussie dan wel kritiek waren de vraag of externe standhouders hier op zitten te wachten en of die zondag voor iedereen wel zo lucratief is. Het plan wordt nog nader uitgewerkt, vertelde scheidend Sterck-voorzitter Jean-Pierre Stander. Hij blijft aan als kartrekker van een projectteam dat zich juist met dit soort zaken gaat bezighouden.