Vragen D66 naar aanleiding van overlast aan Wattweg

BERGEN OP ZOOM – Namens haar partij stelt fractievoorzitter Carinne Elion-Valter vragen aan het college over de gedragingen van truckers aan de Wattweg. Omwonenden melden dat ze overlast ondervinden van wat daar gebeurt.

D66 heeft de afgelopen tijd verschillende berichten en klachten ontvangen over de Wattweg. “We menen dat het goed is deze onder uw aandacht te brengen”, laat Elion het college weten. Volgens buurtbewoners overnachten er in de weekends regelmatig internationale truckers. Ze koken er hun potje in de berm en doen hun behoeften in de open lucht, bij gebrek aan toiletten.

In de Algemene Plaatselijke Verordening is al enige tijd een verbod opgenomen maar dat wil niet zeggen dat het niet meer gebeurt, meldt d66. Er is tevens afgesproken dat er een parkeerplaats dient te komen waar deze chauffeurs kunnen verblijven maar zo ver is het nog niet. Dat plan is zelfs nog lang niet aan besluitvorming toe.

'Uit fatsoen en veiligheid'

Ondertussen moet er echt wat gebeuren, schrijft de fractie; “Uit fatsoen en vanwege veiligheid naar de chauffeurs en ter vermijding van overlast naar omwonenden.” Daarom wil D66 weten wat de gemeente onderneemt in het kader van het overnachtingsverbod en hoe het staat met de plannen voor een parkeerplaats voor internationale chauffeurs. Daarnaast vraagt de fractie aan het college welke tijdelijke voorzieningen er zijn of nog komen ter overbrugging van die periode.

Moskee

De brief eindigt met een vraag over het ontbreken van een trottoir of voetgangersstrook langs de Wattweg. Hier wordt een moskee gebouwd, merkt Elion op namens haar partij, en bezoekers moeten vooralsnog op de weg lopen. Al in 2016 is beloofd dat er een pad voor voetgangers komt maar het is er nog niet. De fractie wil eveneens weten hoe het daar mee staat.