Vragen GroenLinks over toename geluidoverlast lesvliegtuigen

BERGEN OP ZOOM – De laatste tijd krijgt de fractie van GroenLinks meldingen van burgers over een toenemende geluidsoverlast van rondcirkelende lesvliegtuigen van de vliegbasis Woensdrecht. Deze vliegtuigen maken een indringend en overheersend zoemend geluid.

Fractievoorzitter Peter van den Ouden weet te vertellen dat de vliegbasis zegt zelf ook niet te weten waarom het aantal vliegbewegingen is toegenomen. Dat zou een Bergse Plaat bewoner als antwoord hebben gekregen op een klacht, met de toevoeging: “Wellicht hebben we dit jaar meer leerlingen in de vliegeropleidingen dan vorig jaar?”

Geen genoegen

GroenLinks vindt het bijzonder dat men op de vliegbasis niet weet waardoor het aantal vliegbewegingen is toegenomen en neemt geen genoegen met die antwoorden. Er is een Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne van de Vliegbasis Woensdrecht, weet Van den Ouden, die klachten behandelt. Daarin zitten als het goed is ook twee door het Bergse college aangewezen leden. De fractievoorzitter wil weten of die klachten bij B en W bekend zijn en of er afspraken zijn over het aantal toegestane vliegbewegingen. Hij roept het college op de vinger aan de pols te houden en met de leiding van de vliegbasis in gesprek te gaan over de toegenomen geluidshinder.

Stockfoto: Pixabay/Frank Winkler