Vragen PvdA over kwaliteit bewindvoering

BERGEN OP ZOOM – De PvdA stelt een landelijke kwestie aan de orde inzake beschermingsbewind. Fractievoorzitter Joey van Aken en duoraadslid Christy Lebeau willen weten of in onze gemeente deze vorm van ondersteuning wel op orde is.

 

De inleidende tekst uit de PvdA brief is terug te vinden op de websites van Signalenkaart Armoede en de Vereniging van Nederlandse gemeenten, en gaat over de hulp die gegeven wordt aan mensen die het zelf niet lukt hun financiën op orde te krijgen. Zijn kunnen een bewindvoerder krijgen die daarbij ondersteunt. Wie zelf niet over voldoende budget beschikt om die dienstverlening te betalen, kan bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen.

 

Verontrustende verhalen

 

Er circuleerden dit voorjaar in landelijke media zoals de Groenne Amsterdammer en de NOS nogal wat verontrustende verhalen over de matige tot slechte kwaliteit van die geboden hulp. Er is ook te weinig controle op, stelt het in begin mei gepubliceerde artikel van de NOS. Voor de PvdA redenen genoeg om het Bergse college eens te vragen hoe het hier gesteld is met dergelijke hulpverlening. De partij wil weten of de gemeente in beeld heeft of het hier op het gewenste niveau geschiedt en zo niet, of daar dan alsnog wat in gaat veranderen.

 

Zwarte lijst

 

Van Aken en Lebeau willen dat de raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken, van de geleverde huidige vorm en kwaliteit tot eventuele samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ze doelen met dat laatste op een samen te stellen zwartelijst van niet goed presterende dan wel frauduleuze bewindvoerders. Die is er nog niet, aldus de brief maat zou door de lokale sociaaldemocraten wel gewenst zijn als de gemeente niet met eigen bewindvoerders gaat werken. Ook zou er met de branche een gesprek aan dienen te worden gegaan om de dienstverlening te verbeteren en liefst tevens de kosten daarvan te verminderen.

 

Stockfoto: Pixabay / Steve Buissinne