Vragen PvdA over veiligheid en inrichting Tholenseweg

HALSTEREN / BERGEN OP ZOOM – Volgens omwonenden en sommige weggebruikers wordt op de Tholenseweg in Halsteren geregeld veel te hard gereden. De term ‘racebaan’ valt nogal eens. Je mag er 60 maar 100 is blijkbaar geen uitzondering, er bestaat grote angst voor ongelukken. De PvdA stelt vragen.

Fractievoorzitter Joey van Aken heeft een aantal zeer concrete aandachtspunten opgesteld voor het Bergse college, naar aanleiding van de klachten over hoe bepaalde weggebruikers zich gedragen en daar ook de kans toe krijgen. Zijn partij wil onder meer weten in hoeverre en politiecontroles hebben plaatsgevonen en wat dat opleverde.

Geen maatregelen

Het bevreemdt de PvdA dat er bij de herinrichting in 2002 geen snelheidsremmende maatregelen zijn aangebracht. Ook na een dodelijke ongeval in 2016 is er op dat vlak niets ondernomen. Van Aken vraagt B en W hoe vaak er eigenlijk met omwonenden is gesproken en wat daaruit kwam. Bovendien betwijfelt hij of de weg wel op de juiste wijze is ingericht. Normaal gesproken tref je op een weg waar 60 als maximum snelheid geldt onderbroken zijstrepen en geen middenstreep, schrijft de fractievoorzitter. Hier is echter wel een middenstreep, dat zou volgens zijn fractie voor verwarring kunnen zorgen.