Vragen van VVD over verkeersveiligheid zijn beantwoord

BERGEN OP ZOOM – De VVD was bezorgd over de veiligheid op en om de Randweg tussen Halsteren en Bergen op Zoom en stelde er een aantal vragen over. Blijkbaar is veel materieel langs de weg erg storingsgevoelig.

De lokale liberalen constateerden dat er een aantal zaken op en om de drukke Randweg niet functioneerden. Ze maakten er een lijstje van en lieten de gemeente daar naar kijken. Zo bleek dat de lichtmasten die langs afrit 27 staan, aan de oostzijde van de A4, niet functioneren. Die zijn van Rijkswaterstaat, meldt de gemeente, en daar is melding gedaan van het feit dat ze niet branden.

Opnieuw blikseminslag

Een ander punt betrof de ‘groene golf’ op de Randweg. Die doorstroom is niet alleen fijner voor automobilisten maar tevens voor Moeder Natuur. Al dat stilstaan voor stoplichten geeft een hoop extra uitstoot. Het euvel hier was een blikseminslag, gecombineerd met softwareproblemen en uitgebleven levering van onderdelen. Dat was in juli al bekend en het is blijkbaar nog steeds niet opgelost.

Geen termijn bekend

De verkeersregelinstallaties op de kruispunten tussen de Randweg – Van Konijnenburgweg en de Randweg – Ringersweg hadden eveneens problemen. Volgens de gemeente betrof het bij de Van Konijnenburgweg een kabelstoring die door werkzaamheden was ontstaan. Bij het andere kruispunt, aan de Ringersweg, moeten nieuwe detectielussen worden weggelegd. Of het hier gewone slijtage dan wel een andere oorzaak betreft, zegt de reactie van de gemeente niet. Per wanneer een en ander is opgelost ook niet. Wel meldt het antwoord dat ‘alles in het werk wordt gesteld’ om de groene golf weer snel te laten functioneren.

Foto’s (uitsnedes): Dick Vermaas, in opdracht van de VVD