Vrijeschool De Zeeridder voorlopig ondergebracht bij Het Palet

(Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Foto: Google StreetView)

NIEUW-BORGVLIET – Vrijeschool De Zeeridder kan in augustus, als het nieuwe schooljaar begint, gaat van start in Brede School Het Palet aan de Frans Halsstraat in Bergen op Zoom. Dat heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt. Het is een tijdelijke huisvesting, in afwachting van nieuwbouw op een nog te bepalen locatie.

Vanaf het komende schooljaar hebben dus twee basisscholen van twee verschillende schoolbesturen onderdak in één gebouw. De vrijeschool maakt onderdeel uit van Stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs) en het Palet valt onder de Lowys Porquinstichting.

Kleutergroep in De Krabbenkooi

De vrijeschool is dit schooljaar al voorzichtig begonnen met een kleutergroep in basisschool De Krabbenkooi. Omdat men echter op zoek was naar meer ruimte, zijn er verschillende opties onderzocht, zo meldt de gemeente namens de onderwijsinstellingen.

Voorwaarden bij locatiekeuze

Het schoolbestuur ABBO heeft samen met de gemeente onderzocht wat de beste tijdelijke locatie voor de vrije school kon zijn. Deze locatie moest aan een aantal voorwaarden voldoen: voldoende ruimte voor de eerste paar schooljaren voor minimaal vier lokalen. Ook dient er een extra ruimte te zijn voor onder meer de directie, een teamkamer en ruimte voor de intern begeleider; een goede bereikbaarheid via de toegangswegen en snelweg is een vereiste; en tenslotte gaat de voorkeur uit naar een locatie in de directe nabijheid van bosgebieden. Brede School Het Palet zou voldoet aan deze voorwaarden. Volgens de gemeente zouden goede afsoraken gemaakt zijn met de andere gebruikers over het gebruik van het gebouw..

Wethouder Jacobs: bijzonder blij

Onderwijswethouder Barry Jacobs is bijzonder blij met deze tijdelijke oplossing voor de vrijeschool. “Fijn dat er gebruik gemaakt kan worden van ruimte in Het Palet. Ik vind het een verrijking voor het onderwijslandschap in Bergen op Zoom dat de vrijeschool op deze manier in augustus op een volwaardige manier van start kan gaan. Op deze manier wordt er zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte in het gebouw, in afwachting van de definitieve plek die wordt meegenomen in het huisvestingsplan voor alle scholen voor basisonderwijs”.