‘Vrijheid komt niet vanzelf’

Bij de eredienst op het Canadese oorlogskerkhof zijn de gevallen militairen herdacht, die bij de bevrijding van West-Brabant in de oktoberdagen van 1944 om het leven zijn gekomen. Er waren toespraken en kransleggingen door vertegenwoordigers van veteranenorganisaties en door ambassadeurs van Canada, Engeland, Amerika, Israel, Frankrijk en Duitsland. De plechtigheid werd muzikaal ondersteund door het Bergen op Zooms Blazensensemble. (Tekst: Han Verbeem, foto's: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – Bijna 75 jaar na de bevrijding staat de vrijheid in onze samenleving opnieuw onder druk. Burgemeester Frank Petter sprak waarschuwende woorden bij zijn toespraak op het Canadese Oorlogskerkhof, ten overstaan van de nationale en internationale genodigden. "Recentelijk moest een collega-burgemeester elders in Nederland onderduiken omdat hij het doelwit is van de georganiseerde criminaliteit. Onderduiken… ik gebruik bewust dit woord vandaag", aldus Petter. Want de Tweede Wereldoorlog mag dan decennialang voorbij zijn, er heerst nu een nieuwe strijd: de strijd tegen de verweving van de onderwereld in de samenleving. Gelukkig zijn ook jonge generaties zich bewust van de betekenis van vrede en vrijheid, sprak Petter. "Vrijheid is een werkwoord. Vrijheid komt niet vanzelf, daar moeten we sámen aan werken."

Zondagmorgen was de jaarlijkse herdenkingsdienst voor de duizenden Canadese militairen, die bij de Slag om de Schelde om het leven zijn gekomen. "Het waren jonge mensen, die de uiterste prijs betaalden voor onze vrijheid", aldus burgemeester Petter. De dienst begon met de voordracht van een gedicht 'A Mother's Prayer', in 1944 geschreven door de moeder van een jonge militair die bij Woensdrecht vocht. Aalmoezenier majoor Emmy Rau-Janssens stond in haar toespraak onder anderen stil bij de militairen die vandaag de dag in vredesoperaties hun plicht vervullen. Terwijl ze haar woorden uitsprak, vlogen juist twee historische vliegtuigen over de ereplaats, richting Woensdrecht.

Gevaar van terrorisme

Ook de Canadese ambassadeur, Sabine Nölke, sprak over de gevaren van hedendaags geweld waarbij burgers getroffen worden door terroristische aanslagen. Zoals bij de bomaanslag in de synagoge van Pittsburg in Amerika, waarbij zeker elf doden vielen. De daders hadden anti-semitische motieven. Geweld en onderdrukking kunnen pas een kans krijgen, als de samenleving de andere kant uitkijkt. Nölke is van Duitse afkomst en haar moeder had als jong meisje de oorlog in Duitsland meegemaakt. "Van de gruwelen van het Nazi-bewind hoorde ze pas na de bevrijding", zo sprak Nölke over haar moeder. Toch had deze generatie wakker moeten worden toen de Joodse kinderen wegbleven van school, mensen ineens verdwenen en winkels werden vernield. Het is niet gebeurd.  "Ze hebben het ergens wel geweten, maar de angst was te groot om in opstand te komen", aldus de Canadese ambassadeur.