Vuurwerkoverlast Oost en Gageldonk staan symbool voor problematiek

BERGEN OP ZOOM – Er is opnieuw veel gezegd en geschreven over de vuurwerkoverlast die veel Bergenaren een hoop ergernis en overlast bezorgde. Burgerlid Julien Voets, van Lijst Linssen, wilde het niet bij woorden laten. Hij trok de straten en buurten van Gageldonk en Oost in om persoonlijk een beeld te krijgen van de situatie.

In gezelschap van een aantal partijgenoten heeft Voets meermaals door de verschillende wijken gelopen, in de dagen rond de jaarwisseling. Hij wilde met eigen ogen zien of de hinder echt zo erg is en ging tevens met buurtbewoners in gesprek over hoe zij hun leefomgeving ervaren. “Het is blijkbaar de enige manier om een beeld te krijgen want de gemeente weigert ons te informeren”, legt hij uit.

Aanleiding

De betrokkenheid met dit deel van de stad is er al langer, aldus Voets. Al voordat hij als burgerlid bij Lijst Linssen aantrad was hij met en voor bewoners actief, ook bijvoorbeeld richting Stadlander. Toen hij merkte dat de vuurwerkoverlast – die hier en daar al in oktober begon – nog grotere vormen aan begon te nemen zag hij daarin een aanleiding om namens zijn partij een inventarisatie te maken, onder meer om munitie te hebben richting het college. “We zijn niet bepaald enthousiast over hoe de problematiek hier wordt aangepakt. Als we echter vragen om mee te mogen evalueren, wordt dat tegengehouden. Ook cijfers krijgen we niet van het college. Daarom ben ik zelf verhalen en gegevens bij bewoners op gaan halen.”

Angstcultuur

De gemeente heeft WijZijn Traverse ingezet om de leefbaarheid van de wijken te verbeteren. Die organisatie bereikt de echte raddraaiers echter niet, constateert Voets. Dat is ook wat hij van buurtbewoners hoort, áls ze al durven te praten. Blijkbaar zit angst voor represailles diep, hier en daar. “Iedereen kent er elkaar, men is erg voorzichtig met uit de school klappen. Meldingen van overlast en erger blijven mede daarom nogal eens uit.” De vele incidenten van de afgelopen dagen maken de lange lijst van brandjes en andere ongeregeldheden in de wijken alleen maar langer. Lijst Linssen ziet met lede ogen aan hoe de situatie verslechtert, vertelt hij.

Daarom vroeg de partij afgelopen najaar om informatie én inspraak betreffende de aanpak van de wijk. Dat werd dus geweigerd door het college en vooralsnog moet de gemeenteraad het volgens het burgerlid doen met de mededeling dat er “geen negatieve resultaten” zijn en evalueren dus niet nodig is. Voets en zijn fractie nemen er geen genoegen mee. “Er is veel geld geïnvesteerd in die wijk, we willen weten wat dat oplevert. Blijkbaar moeten we zelf bij bewoners gaan informeren hoe het gaat. Dat ben ik dus maar eens gaan doen.”

Lichtpuntje

Het onveiligheidsgevoel in de wijken is groot, heeft het eigen onderzoek in ieder geval opgeleverd. En de inspanningen die geleverd worden zorgen er niet voor dat een betrekkelijk kleine groep jongeren die de toon zet echt in beeld komt, laat staan dat er iets verbetert. Voets: “Het is al heel wat dat de gemeente toegeeft dat het helemaal niet zo’n rustig verlopen jaarwisseling was. Misschien kunnen we dan ook eens samen na gaan denken over oplossingen.” Zijn partij gaat de recente informatie eerst nog intern bespreken en komt er dan op terug. Eén conclusie wil het burgerlid alvast wel meegeven: "Wanneer burgemeester Petter eindelijk eens uit zou durven spreken dat de politie hier echt een capaciteitsprobleem heeft, komen we nóg verder. Als politici sturen we hem graag naar Den Haag met de opdracht dat probleem daar aan te kaarten.”