VVD eist aanpak van ‘schijnveiligheid’ Tholenseweg

Met deze foto illustreert VVD-raadslid Rian Govers de onveiligheid van de Tholenseweg: de betonbanden zijn nauwelijks zichtbaar, het fietspad ligt 10cm lager dan de hoofdrijdbaan waardoor vallende bladeren zich ophopen en gladheid veroorzaken. (Foto: VVD BoZ)

HALSTEREN – VVD-raadslid Rian Govers wil dat de onveilige situatie op de Tholenseweg snel wordt aangepakt. Dat schrijft ze in een brief aan het college van B&W. De weg is in 2002 heringericht volgens de toenmalige normen van een duurzaam veilig buitengebied. De liberale politica stelt echter dat sprake is van een schijnveiligheid: "Als een tractor of een groot landbouwwerktuig of een vrachtwagen elkaar moeten passeren is uitwijken niet mogelijk", zo schrijft ze. "Er heeft al diverse malen een auto met de bodem op de betonband gestaan. Zowel auto’s als fietsers als bromfietsers kunnen geen kant uit, ze zitten als ratten in de val."

Van duurzame veiligheid is volgens het VVD-raadslid geen sprake. Govers verwijst in haar brief naar een dodelijk ongeval van een jaar geleden. "Ik roep hierbij in uw herinnering dat 9 november 2015 daardoor een ongeval plaatsvond  doordat een scooter en/of fietser uitgleed en dus met elkaar in botsing kwamen." Ook de onveilige situatie in de herfstperiode zou te wijten zijn aan de huidige inrichting van de weg. Het fietspad ligt namelijk 10 centimeter lager dan de naastgelegen hoofdrijbaan, waarvan het is afgescheiden door betonnen 'varkensruggen'. De bladeren hopen zich op waardoor gladheid ontstaat. "Met de huidige weginrichting zijn extra veegbeurten in deze tijd van het jaar noodzakelijk."

Gescheiden rijbanen

In 2002 is de Tholenseweg in het kader van de verkeersveiligheid heringericht. "Er is toen besloten het wegprofiel aan te passen. Het profiel, met een hoofdrijbaan en aan beide zijden aanliggende fietspaden, is gewijzigd in een profiel met zuidelijk een hoofdrijbaan en noordelijk een vrij liggend fietspad in twee richtingen." Ook is de maximum snelheid voor aangepast. "Inmiddels zijn we 14 jaar verder. Hoe zijn nu de ervaringen?, zo vraagt Govers het college. "Is er al eens een evaluatie opgemaakt? Is het gewenste doel bereikt? Zijn de normen van Duurzaam Veilig voor het buitengebied inmiddels gewijzigd of nog identiek aan 2002?"

Onvoldoende zichtbaar

De 'varkensruggen' zouden onvoldoende zichtbaar zijn voor het verkeer, aldus Govers. "Destijds waren die om en om wit geschilderd maar daarvan is niet veel meer over. Inritten zijn slecht zichtbaar. Iemand die ter plaatse niet bekend is raakt gemakkelijk de betonband omdat die bij regen en in het donker vrijwel onzichtbaar geworden is." De VVD zal het onderwerp de komende raadscommissie aan de orde stellen, zo heeft Govers aangekondigd, en wil daarom snel antwoord op haar vragen: "Een schriftelijke reactie voor die tijd zien wij met belangstelling tegemoet."