VVD en Stadlander snappen elkaar niet

BERGEN OP ZOOM – De VVD begrijpt Stadlander niet en vice versa. "Stadlander stelt zich al lange tijd  op als een autonoom orgaan zonder echte antennes voor de vragen uit de samenleving en de politiek", stelt de VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans. Hij noemt voorbeelden als de leegstand van de Scheldeflat, de wachtlijsten voor woningzoekenden en het debacle met het Katrientje. De VVD-fractie zal daarom bij de begrotingsbehandeling 'haar ongerustheid uitspreken' en 'bij motie het college vragen deze zorgen aan te kaarten' bij de directie van Stadlander. Dat laatste lijkt overbodig: de liberale zorgen zijn Stadlander inmiddels bekend. Sterker nog, de corporatie gooit er een persbericht overheen waarin ze met alle argumenten de vloer aanveegt: Stadlander toont wel degelijk betrokkenheid met de politiek en samenleving maar het is juist de VVD die schittert door afwezigheid op cruciale bijeenkomsten.

Het zit de liberalen hoog. Zo hoog zelfs, dat ze er een speciale persverklaring aan wijden om hun boosheid kenbaar te maken. "Het komt ons voor dat Stadlander zich gedraagt als een tweede bestuurslaag die haar aansluiting verliest met haar volkshuisvestingstaak en het gemeentelijk beleid", schrijft VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans aan de Bergse media. "Gezien de miljoenen die de gemeente steekt in woonwijkverbetering, moet de VVD fractie van het hart dat Stadlander zich meer moet richten op maatwerk en zich soepeler moet opstellen in haar volkshuisvestingstaak." De VVD ergert zich. Aan de leegstand in de Scheldeflat, aan het gedoe met het Katrientje en aan de bureaucratische houding van de corporatie.

Afwezigheid op bijeenkomsten

Stadlander zelf reageert vrijdag koeltjes op de persverklaring en gooit er zelfs een nieuwe persverklaring overheen. De woningverhuurder heeft het afgelopen jaar alle moeite gedaan om de politiek te betrekken bij het beleid, zo pareert woordvoerder Bert Jansen de kritiek. "Stadlander neemt de dialoog met de politiek zeer serieus". Maar juist de VVD liet het afweten bij cruciale vergaderingen waarin de thema's besproken werden die deze partij in haar eigen verklaring benoemt: tijdens een bijeenkomst over de Warandeflat, vorig jaar juni, waren géén VVD-raadsleden aanwezig. Ook bij de Vergadering van Belangenhouders, enkele weken terug, schitterden de liberalen door collectieve afwezigheid.

Woonlasten en woonbehoeften

Verder heeft Stadlander alle politieke partijen afgelopen zomer het aanbod gedaan om op het hoofdkantoor langs te komen, en van gedachten te wisselen over woonlasten en woonbehoeften van huurders. Hier maakten de liberalen eveneens geen gebruik van, merkt de Stadlander-woordvoerder fijntjes op. Met het verweerschrift hoopt Stadlander 'een bijdrage geleverd te hebben aan de beraadslagingen' van de liberalen. De corporatie wenst de VVD-fractie 'een goede begrotingsbehandeling' toe.

Foto: Stadlander