VVD heeft de nodige vragen over herinrichting Halsterseweg Noord

BERGEN OP ZOOM – Donderdagavond vond er een bijeenkomst plaats van de Dorpsraad Halsteren, die onder meer ging over de herinrichting van de Halsterseweg Noord. De VVD is nogal verbaasd over een aantal zaken die ter sprake kwamen. Raadslid Joost Pals heeft de nodige vragen voor het college.

De Dorpsraad vertelde onder meer dat eerder die dag in een overleg door B en W is aangegeven dat de planning voor de herinrichting van de Halsterseweg Noord niet aangehouden kan worden. Er is blijkbaar een tekort van 1,3 miljoen euro en dat gaat leiden tot een uitstel van minimaal maanden, mogelijk zelfs enkele jaren.

Waslijst

De VVD, zo schrijft Pals, is hogelijk verbaasd over dit nieuws. De raad heeft namelijk in december het budget vastgesteld voor de herinrichting van de betreffende weg. “Aan de slag!”, is het devies van zijn partij. Dat wordt nu, zo lijkt het, door het college teruggedraaid. En dat terwijl de waslijst aan redenen om de weg aan te pakken enorm is.  

Er is tijdens de Dorpsraad-bijeenkomst in ieder geval genoeg besproken aan redenen om de weg aan te pakken. De riolering is oud en versleten is en kan de capaciteit niet aan, met als gevolg geregeld wateroverlast en klachten. Er is sprake van verouderde verlichting, matig onderhouden en onveilige fietspaden, wegprofiel dat niet voldoet aan de norm en straatbeeld dat niet past bij de functie van de weg. Daarnaast zijn de bushaltes niet optimaal, wordt niet aan actuele parkeerbehoefte voldaan en de weg is niet echt geschikt voor voetgangers en mindervaliden. Ook de verkeerssituatie bij de uitrit van Intratuin is bepaald niet ideaal en hetzelfde geldt voor de parallelwegen langs de Halsterseweg.

Alle reden tot actie

Veel ervan wordt door de gemeente zelf genoemd als reden tot aanpak van de weg. Zelfs de groenstructuur wordt gezien als aanleiding voor herinrichting. “Kortom, geen punt van discussie dat er reden is voor een herinrichting”, vat Pals samen. Er zijn ook al voorbereidingen getroffen, schetst hij, en ondanks eerdere discussie over de herinrichting met omwonenden zijn veel mensen best tevreden met de communicatie door de gemeente. Al vinden nog steeds veel mensen dat er te weinig is gedaan met ideeën van bewoners.

Nieuwe onrust

Er is nu nieuwe onrust ontstaan, stelt de VVD-fractie vast naar aanleiding van de bij de Dorpsraad besproken mededelingen over uitstel en tekorten. Daarom vraagt Pals namens zijn partij om uitleg van het college. Hij wil weten wat de status en voortgang van de plannen zijn en of er inderdaad ‘ineens’ een tekort is van 1,3 miljoen voor de herinrichting van de Halsterseweg Noord. Als er sprake is van uitstel hoort zijn fractie graag waarom en hoe lang, maar ook hoe B en W dat ziet in het kader van bijvoorbeeld veiligheid en de slechte staat van de riolering.