VVD in actie tegen intimidatie van jongeren op straat

Jonge vrouwen zijn vooral mikpunt van straatimidaties. De VVD wil dat grensoverschrijdend gedrag aangepakt kan worden. (Foto: Pixabay / Gerd Altmann)

BERGEN OP ZOOM – De VVD-fractie in de Bergse raad wil dat de algemene verordening wordt aangepast, waardoor het voor politie en handhavers makkelijker wordt op te treden tegen straatintimidatie. Want het schofferen, beledigen en agressief bejegenen komt ook in Bergen op Zoom voor. Met name jongeren zouden vaak het slachtoffer zijn. Het gaat dan om grensoverschrijdend gedrag zoals het achtervolgen van fietsers of het nasissen en nafluiten op straat van vooral jonge meisjes. Duoburgerlid Jim Bernaards heeft een brief gestuurd namens de VVD en vraagt het college om, in navolging van andere gemeenten, actie te ondernemen. 

Straatintimidatie is geen nieuw probleem, zo stelt Bernaards in zijn brif. "Het probleem is er al langer, en helaas ook zeker in onze stad. De bekendste vorm is seksuele straatintimidatie. Vooral jonge meisjes en vrouwen worden nagefloten, nageroepen of uitgescholden door mensen die zij niet kennen. Er wordt naar hen gesist, obsceen gebaren gemaakt of gefluisterd als ze door een winkelstraat lopen." Als ze fietsen wordt er langzaam achter hen aangereden of er wordt naast ze gereden terwijl er van alles naar hen geroepen wordt. "Dit gebeurt in onze stad. En als we onze fractie ervaringen van ons zelf, ons netwerk en ons jongerenpanel VVD-Next mag geloven, gebeurt het vaak. Veel te vaak."

Onveiligheid en vernederend

Geïntimideerd worden op straat geeft een gevoel van onveiligheid, stelt Bernaards. "In elke vorm is het in ieder geval vernederend. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen straten of wijken gaan mijden omdat zij bang zijn vervelend of denigrerend benaderd te worden. Wat de VVD-fractie betreft hoort straatintimidatie pertinent niet thuis in onze gemeente, in geen enkele vorm." Maar niet alleen jonge vrouwen zijn het doelwit van intimidatie op straat. "Het kan zich ook uiten op een antisemitische manier, of gericht tegen LHBTI'ers, iets waarvan wij ook uit deze gemeente signalen regen."

Exacte getallen ontbreken

Echter, exacte getallen zijn (nog) niet voorhanden omdat slachtoffers in veel gevallen geen aangifte doen. "Het probleem bestaat niet op papier. Los van het feit dat het niet strafbaar is, wordt er bijna nooit melding van gemaakt en als er melding van gemaakt wordt, is het moeilijk zoeken naar een dader of bewijs te vinden over wat er voorgevallen is. Dit werd ons ook kenbaar gemaakt in een gesprek met de veiligheidsfunctionaris van de gemeente."

Onderzoeken in Rotterdam en Amsterdam

Bernaards verwijst daarom naar andere gemeenten waar wel onderzoeksgegevens voorhanden zijn en de bevindingen geven een indruk van het probleem dat landelijk voorkomt, in alle gemeenten. "Een onderzoek in Rotterdam, uitgevoerd in 2017, wees uit dat 84 procent van de vrouwen daar tussen de 17 en 45 jaar te maken heeft gehad met straatintimidatie." Van hen heeft 90 procent het gedrag aangepast. "Denk bijvoorbeeld aan straten mijden of zichzelf anders kleden. Daarnaast heeft 87 procent van hen dit nooit gemeld, voornamelijk (58%) omdat zij dachten dat het geen zin had, onder meer vanwege de bovengenoemde redenen. Uit Amsterdam komen vergelijkbare cijfers, en net over de grens in Antwerpen en Brussel zijn al eerder signalen gekomen over hoe groot dit probleem is.