VVD is blij met enthousiasme van college over Blijverslening

BERGEN OP ZOOM – Enige tijd geleden stuurde VVD-fractielid Barry Jacobs een brief aan het college van B en W. Zijn partij stelde voor de Blijverslening in deze gemeente te introduceren. Die geeft ouderen de financiële middelen om een woning aan te passen aan hun behoeften. De liberalen zijn blij dat hier positief op is gereageerd, meldt duoburgerlid Iris de Bont in een persbericht.

Ouderen wonen in deze tijd steeds langer zelfstandig, meldt de VVD, waardoor de behoefte om hun woningen aan te passen toeneemt. Het financieren hiervan is niet altijd even makkelijk, hebben de liberalen geconstateerd. Maar er zijn mogelijkheden: in een aantal plaatsen is tegenwoordig een Blijverslening af te sluiten, verstrekt door het Stimuleringsfonds volkshuisvesting. Daar moet de gemeente dan wel aan meewerken.

Meerdere opties

De VVD-fractie ziet de noodzaak van het levensloopbestendig maken van ouderenwoningen in, meldt Isis de Bont, en is blij dat het college gehoor geeft aan de oproep om de Blijverslening ook hier beschikbaar te gaan stellen. Het kán echter zijn dat er voor een andere vorm wordt gekozen om ouderen die financiële ondersteuning te bieden. Dit kwartaal nog worden de mogelijkheden van zowel de Blijverslening, als van andere vormen van financiële hulp verkend. Onderdeel van die overwegingen is of er samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in de regio kunnen worden aangegaan.