VVD kritisch over nieuwe plannen windmolens

BERGEN OP ZOOM / HALSTEREN – De VVD is nogal verbaasd over het feit dat de door het bedrijf Innogy te plaatsen windmolens gepland zijn op de Zuidelijke Bandijk. Raadslid Joost Pals wijst het college er op dat dit niet de voorkeurslocatie is die uit een onderzoek naar de beste plaats kwam.

Vorig jaar werd de procedure voor Windpark Halsteren stopgezet omdat de toen geplande hoogte ervan voor te veel radarverstoring voor Vliegveld Woensdrecht zou zorgen. Er is toen opnieuw onderhandeld tussen de gemeente, Innogy en de. Er kwam een plan uit met drie windmolens van 180 meter hoog langs de Bandijk. De VVD vindt dat vreemd, omdat een onafhankelijke analyse een andere voorkeurslocatie opleverde.

Er zijn in dat onderzoek vijf locaties bekeken, meldt Pals. Te weten de Noordelijke Polder, de Zuidelijke Bandijk, Theodorushaven, ‘t Halsters Laag en de Kladde. De quickscan leverde de locatie Noordelijke Polder als voorkeur op maar daar is toch niet voor gekozen, constateert de VVD-fractie. Die tevens signaleert dat in het onderzoek niet de opstelling is gehanteerd zoals Innogy die nu in gedachten heeft voor de Bandijk. Het nu voorgestelde plan is dus nooit onderdeel geweest van het onderzoek.

Onzorgvuldig

En er speelt nóg wat, meldt Pals in zijn brief aan B en W. Eén van de drie geplande molens komt te staan in Natura 2000-gebied. Niet per se onmogelijk maar dan moet er echt geen alternatief zijn, stellen de regels volgens het raadslid. Hij betwijfelt of dat nu het geval is. In het collegebesluit dat het huidige plan behandelt valt er ook niets over terug te lezen. In datzelfde besluit wordt wél gesproken over drie windmolens “op een lijn”, terwijl daar volgens de VVD helemaal geen sprake van is. Er valt wat de lokale liberalen betreft nog het nodige uit te leggen over het plan dat er nu ligt. “De gang van zaken doet vermoeden dat niet de benodigde zorgvuldigheid wordt betracht”, meldt Pals in een begeleidende mail bij de brief aan het college.

Stockfoto: Pixabay / Jose Antonio Alba