VVD kwaad over verkoopvergunning voor Marokkaanse moskee

BERGEN OP ZOOM – De VVD fractie is ‘zeer ontstemd', meldt Gertjan Huismans in een brief aan het college, nadat bekend werd dat er een vergunning verleend wordt aan de Moskee aan de Wattweg voor detailhandel. Het feit dat het alleen om levensmiddelen en religieuze artikelen gaat doet daar niets aan af voor zijn partij.

Huismans verwijst naar het bestemmingsplan en het raadsbesluit omtrent vestiging van de moskee in het voormalige PostNL gebouw. Hij schrijft: “De VVD fractie heeft in 2013 van harte ingestemd met de vestiging van deze moskee en is ook verheugd dat deze is gerealiseerd. Als gebedshuis is het een waardevolle voorziening voor de gemeenschap.”

De ‘maar’ komt erna: “De VVD wil dat de Marokkaanse gemeenschap zo goed mogelijk participeert in de samenleving. Voorkomen moet worden dat bezoekers voor hun dagelijkse behoeften nauwelijks de deur uit hoeven omdat een moskeebezoek volstaat. Daarmee onthoud je een gemeenschap de kans om mee te doen in de samenleving, de taal te leren en zich te ontplooien.”

Veel onduidelijk

De moskee mag niet uitgroeien tot een voorzieningencentrum, vinden de liberalen. De aangekondigde vergunning voor verkoop druist in tegen het raadsbesluit en de gedane toezeggingen, zo meldt de brief. Daarom roept Huismans namens zijn fractie het college op om nog eens goed naar die beslissing te kijken. Bovendien zou verruiming van het bestemmingsplan een raadsaangelegenheid moeten zijn, aldus het schrijven. De VVD vraagt zich tevens af wat er met ‘religieuze artikelen’ wordt bedoeld, blijkt uit een e-mail van Huismans. Er staat onder meer in dat bericht: “Halal geslacht vlees, valt dat er ook onder?” De VVD’ers vinden eigenlijk dat er van verkoop sowieso geen sprake kan zijn. Ze willen, als dat toch doorgaat, voorkomen dat algemene omschrijvingen wel erg veel ruimte voor diverse interpretaties bieden.