VVD onthutst over rapport binnenstad

BERGEN OP ZOOM – Fractievoorzitter Gertjan Huismans reageert namens de lokale VVD met een lange brief op het rapport dat eerder deze week uitlekte over de functie van de Bergse binnenstad en de horeca, ook die eromheen. Hij is om meerdere redenen geschrokken.

Het rapport had nog niet naar buiten mogen komen maar is door iemand doorgestuurd naar journalisten van BN/De Stem. Dit leidde tot meerdere artikelen en die hebben niet een al te positieve toon. Dat dit nu al in handen is van de media is één van de punten waar Huismans over valt. Maar de lijst met op- en aanmerkingen is veel langer.

Veel van hetzelfde

Het onderzoek is gedaan door adviesbureau Van Spronsen & Partners, op verzoek van de gemeente en horecaondernemers. In de verschenen artikelen wordt niet op alle vlakken een even rooskleurig beeld geschetst. Er is erg veel horeca en dat moet zeker niet meer worden, er staan nu al ondernemers onder druk. Wél krijgt die branche complimenten over gastvrijheid. De meeste bezoekers zijn er tevreden, al zou meer variëteit in het aanbod geen kwaad kunnen.

De binnenstad als geheel komt er minder goed vanaf. Bergen op Zoon zou niet voldoende aantrekkingskracht hebben om bezoekers van buiten de directe regio te trekken. Zeker buitenlandse gasten komen er eigenlijk amper, aldus de onderzoekers. Binnenstadondernemers spreken dit overigens al vrij lang structureel tegen.

Ongeloof

De gepubliceerde uitkomsten roepen bij de VVD veel vragen op, schrijft Huismans. Zijn partij ziet graag dat Bergen op Zoom groeit naar 70.000 inwoners om een sterkere positie te krijgen. De fractie heeft zich ook sterk gemaakt voor de Brede Aanpak Binnenstad, een uitgebreid plan om het centrum weer vitaler en aantrekkelijker te krijgen. Onderdeel van de plannen om de gemeente meer en vooral beter op de kaart te krijgen is de nodige promotie voor zowel de binnenstad als de gemeente en de Brabantse Wal.

Huismans: “Onlangs werden vier steden, waaronder Bergen op Zoom, in Brabant nog benoemd als toeristische parels. De Binnenschelde en de zwembad de Schelp zijn vergeven van de Belgen. De campings en hotels en Bed&Breakfasts, het natuurpodium, Stayokay en het klimbos trekken bezoekers uit de wijde regio, Vlaanderen en uit Nederland.” Hij kan niet geloven dat de conclusies van het adviesbureau kloppen en haalt er ook drukbezochte evenementen bij en het publiek dat werkelijk overal vandaan naar Gebouw-T komt. De VVD heeft zelf eveneens vastgesteld dat er veel zuiderburen zijn: “In de stad hoor je meer en meer bezoekers met een Belgische tongval. Het rapport brengt niet in beeld wat de economische spin-off is van het toerisme. Dat zou een interessante vraag zijn geweest.” Veel vertrouwen in de gepubliceerde conclusies heeft de fractievoorzitter niet. Dat er geen ruimte meer zou zijn voor bepaalde cafés betwijfelt hij eveneens.

Marktwerking

Volgens de VVD weten ondernemers meestal heel goed wat ze doen. Ze starten dus geen horecazaak als er geen vertrouwen is in de markt, stelt Huismans. Hij schrijft: “Bij de uitkomsten van dit zoveelste onderzoek krabt onze fractie zich zwaar achter de oren omdat ze haaks staan op andere indicatoren die bewijzen dat het de betere kant op gaat.” Zijn fractie wil dan ook zeer erg graag weten met welke opdracht het adviesbureau aan het werk gezet is en hoe ze tot deze resultaten zijn gekomen. De vraag is onder meer of daar bijvoorbeeld bevindingen en cijfers van het Markiezenhof, De Maagd, SBM, Gebouw-T, recreatiebedrijven, Parkeerbeheer, zwembad De Schelp, ondernemers en evenementenorganisaties bij zijn gehaald.

“Onze fractie heeft zeer grote twijfels bij de gebruikte kengetallen en de onderzoeksmethode”, stelt Huismans. Hij noemt het geheel ‘eenzijdig’, met te veel focus op alleen het centrum. Volgens de VVD’er is de vrijetijdseconomie hier de snelst groeiende en een veelbelovend sector. Hij vraagt zich af of die nieuwe concepten niet te veel als een bedreiging worden en dat het onderzoek door die bril is gehouden. “Ooit was funshoppen het adagium en nu zou dat verkeerd zijn? De VVD fractie is van mening dat we juist op de goede weg zijn om de beleving in de binnenstad en de omgeving een goede impuls te geven door mee te gaan met de tijd met nieuwe concepten.” Hij wijst op het feit dat zelfs een La Place weer terug de binnenstad in wil, als voorbeeld van het potentieel dat ook grote bedrijven hier blijkbaar zien.

Hand in eigen boezem

Ondanks een compliment aan de gevestigde horeca over de sfeer, blijkt eveneens uit het rapport dat die ondernemers weinig innovatief en eveneens niet erg samenwerkingsgezind zijn. Daar legt Huismans de bal bij die bedrijven. Mee investeren in activiteiten en evenementen behoeft serieus verbetering, schrijft hij, en ook ondernemersvereniging Sterck wordt genoemd. De fractievoorzitter haalt de overhead-, managements- en bestuurskosten aan, spreekt van eenzijdige uitbesteding en klinkt niet tevreden over de mate waarop deze belangenvereniging het ontvangen gemeenschapsgeld deelt met verenigingen die de stad zo levendig maken. Hoog tijd om alle beschikbare middelen weer eens tegen het licht te houden, vindt de VVD. Als het werkelijk allemaal zo weinig oplevert, kan Bergen op Zoom er net zo goed mee stoppen en de lokale belastingen verlagen, concludeert de brief prikkelend.

Huismans vraagt namens zijn afdeling aan het college om het rapport eerst eens te bespreken met raadsleden, alvorens het breder wordt gepresenteerd. Dan is wel van belang dat ook de onderzoeksopdracht en gebruikte methode aan bod komen. Op dat vlak is eerder het nodige mis gegaan, stelt de brief. Tevens is de VVD erg benieuwd naar de wijze waarop de opdracht is vergund, de kosten van dit onderzoek en de wijze waarop die zijn betaald.