VVD pal achter fractieleider Govers: ‘overduidelijk geen sprake van opzet’

Rian Govers-Gabriëls spreekt in een verklaring de Bergse gemeenteraad toe. (Tekst: Han Verbeem. Foto: videostill beeldverslag gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – VVD-raadslid en fractieleidster Rian Govers-Gabriëls heeft de gedragscode overtreden door niet de benodigde vergunning voor haar caravanstalling aan te vragen. Maar, zo benadrukt VVD-raadslid en fractiewoordvoerder Joost Pals: er is overduidelijk géén sprake geweest van opzet. Het onafhankelijke onderzoeksrapport dat burgemeester Petter heeft laten uitvoeren toont aan, dat Govers zich niet bewust was van de fout. Daarover heeft ze de Bergse gemeenteraad en collegeleden ruiterlijk haar excuses aangeboden en daarmee is voor de VVD de kwestie afgerond. De overige coalitiepartijen GBWP, CDA en GroenLinks adviseerden de VVD om Govers te laten aftreden maar dat is voor de liberalen niet aan de orde.

Het was GBWP die het debat had aangezwengeld. De grootste coalitiepartij is niet tevreden met de uitkomsten van het onderzoeksrapport en stelt dat Govers had moeten en kunnen weten dat de caravanstalling op haar bedrijf aan de Tholenseweg illegaal is. Sinds enkele jaren is een door haar en haar man gebouwde agrarische loods ingericht als opslag voor caravans, hoewel deze is gebouwd voor de kweek van oesterzwammen. De regelgeveling is weliswaar complex, waar nog bij is gekomen dat het bestemmingsplan de laatste jaren is gewijzigd. Ook de ingehuurde aviseurs van de land- en tuinbouworganisatie ZLTO hadden Govers en haar man niet gewezen op de vergunningsplicht. Geen excuus, zo gaf Govers zelf ruiterlijk toe in de raad: "Als raadslid word je niet geacht, net zoals elke Nederlander, de wet te kennen… je word geacht de wet nóg beter te kennen." In een uitvoerige verklaring herhaalde ze haar verontschuldigingen die ze eerder in een brief aan de raad had aangeboden. "Ik hoop dat u mij na vanavond weer in uw midden opneemt", sprak ze haar collega-fracties toe. "Er is voorwaar nog het één en ander te doen."

GBWP, CDA, GL sturen aan op aftreden

GBWP-raadlid en voormalig wethouder Arjan van der Weegen was echter duidelijk in zijn oordeel. "We hebben in onze fractie besproken hoe wij gehandeld zouden hebben als het onze fractievoorzitter betrof. En daarbij kwamen we tot de conclusie dat aftreden de enige juiste keuze is." Soortgelijke woorden volgden van CDA-fractievoorzitter Hans-Peter Verroen. Peter van den Ouden (GroenLInks) was als coalitiepartij iets minder direct, maar de strekking van zijn betoog was gelijkluidend. "We hebben mevrouw Govers persoonlijk verteld wat wij zouden doen in haar situatie. Dat gaan we nu in de raadszaal hier niet herhalen."

Verdiepende raadsbijeenkomst integriteit

Toch volgde er geen motie van wantrouwen tegen het VVD-raadslid. In plaats daarvan lieten de drie partijen de keuze aan de VVD zelf. "Het is niet aan ons maar aan de VVD en aan mevrouw Govers om conclusies te trekken", aldus GBWP-woordvoerder Arjan van der Weegen. De VVD staat echter pal achter Govers, zo bleek tijdens het debat. "Rian Govers heeft haar excuses aangeboden en voor ons is duidelijk dat ze niet geweten heeft dat ze een fout heeft gemaakt", aldus Joost Pals. Wel stelde Pals voor om binnenkort een extra raadsbijeenkomst te organiseren om dieper in te gaan op de integriteitsregels. Burgemeester Frank Petter beloofde tegemoet te komen aan deze wens.

Verklaring Rian Govers-Gabriëls

Onderstaand de integrale tekst van de verklaring die VVD-raadslid Rian Govers-Gabriëls donderdagavond in de gemeenteraad heeft uitgesproken:

"Beste voorzitter, kijkers en aanwezigen, beste collegaraadsleden en wethouders. Het is best bijzonder, om gedurende enkele maanden een bespreekgeval te zijn. Het was een louterende ervaring die tot deemoed stemt en tot zelfreflectie. Heb ik een fout gemaakt? Welzeker! En buiten deze raadszaal maakte de onderneming, waar ik vennoot van ben, een verkeerde inschatting van of iets nu wél of niet toegestaan was zonder vergunning. Over de inhoud en de achtergronden, daarvan lijkt me nu inmiddels genoeg gezegd. De wetten en regels in ons land zijn soms erg complex en wij maakten daarin een fout. Wij deden iets wat niet mocht en werden daarop terecht aangesproken. Geen moment heb ik gaandeweg overwogen mijn positie als raadslid in te zetten om onze problemen op te lossen. Gelukkig bleek dat duidelijk uit het onderzoek. We bewandelen exact dezelfde wegen en gebruiken dezelfde kanalen als die iedere normale ondernemer in ons mooie buitengebied ter beschikking staan. Alleen had ik als raadslid natuurlijk beter moeten weten. Ik word niet, net als iedere Nederlander, geacht te kennen. Ik word geacht de wet nóg beter te kennen. Terecht. De voor mij onbedoeld begane misstap heb ik u allen mijn excuses aangeboden voor het feit dat ik niet voldoende op de hoogte was van de inhoud van artikel 3.5.7. van het huidige Bestemmingsplan Buitengebied-Noord. Dat schaadt potentieel het aanzien van ons gemeentebestuur en daarvoor zeg ik u hier in persoon nogmaals: sorry. Had ik geweten, dat deze fout tot een 'chocolade-kop' in onze regionale krant leidde, dan had mij dat op de gedachte kunnen brengen alle teksten van het bestemmingsplan nogmaals eens door te vlooien. Helaas wist ik dat niet en verzuimde dat te doen. Wat mij vervolgens overkwam, drukt ons allen hier met de neus op de feiten. We liggen onder een vergrootglas. We hebben er gezamenlijk voor te zorgen dat ons bestuur eerlijk, rechtvaardig en integer is én blijft. Wie, zoals ik, een fout maakt wordt daarvoor terecht en onherroepelijk ter verantwoording geroepen. Dat was even heel vervelend voor mij en voor ons gezin. Maar voor het functioneren van onze democratie als geheel is het een zegen. We doen er zoals we hier als raad en college bijeen zijn goed aan, te weten dat we niet wegkomen met het misbruiken van onze macht en invloed. En zo hoort het ook te zijn. Ik hoop dat u mij na vanavond weer ruimhartig toelaat in uw midden opdat we samen kunnen zorgen voor een betrouwbaar bestuur voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Er is voorwaar nog wel het één en ander te doen. Ik kijk er naar uit."

(Videofragment: beeldverslag gemeente Bergen op Zoom)