VVD pleit voor aardgasvrije wijken

BERGEN OP ZOOM – De VVD-fractie zou graag aardgasvrije wijken zien in deze gemeente. Nu de minister er een flink bedrag voor ter beschikking stelt moet Bergen op Zoom die kans grijpen, schrijven Joost Pals en Maarten van ’t Hof.

Vorig jaar wees de VVD het college al eens op de ‘Green Deal Aardgasvrije Wijken’. Het bleek echter te laat om aan te sluiten bij dit initiatief. Wel gaven B en W aan positief te staan tegenover de oproep om aan de slag te gaan met aardgasvrije wijken.

Aanhaken

Recent werd bekend dat minister Ollongren 90 miljoen euro beschikbaar stelt voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. Gemeenten kunnen tot 1 juli een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage en daarmee een ‘proeftuin’ creëren in een bestaande wijk die aardgasvrij dient te worden. Van het college wil de VVD-fractie graag weten of die regeling bekend is en of de gemeente deze keer wel tijdig aan kan en wil haken. Tevens vragen Pals en Van ’t hof zich af of er wellicht andere, vergelijkbare projecten lopen dan wel in de gemeente op stapel staan. Ze willen hierover graag geïnformeerd worden.

Stockfoto: Pixabay/Shahid Awan