VVD presenteert plan om jongeren aan huisvesting te helpen

BERGEN OP ZOOM – De VVD wil dat ook in onze gemeente flink meer wordt ingezet op huisvesting voor jongeren. Dat is onder meer nodig om in de toekomst geen vergrijsde slaapstad te worden. Maar ook van belang voor de generaties van nu, schrijven raadslid Dominique Hopmans en burgerlid Tom Cats.

Op zich vindt de VVD het niet raar dat er vraaggericht gebouwd wordt en dat daarom veel nieuwe woningen vooral geschikt zijn voor mensen van een zekere leeftijd en met een bepaald budget. Wel stellen Hopmans en Cats dat jonge mensen niet vergeten mogen worden en ook zeker een doelgroep vormen, alleen is die wat minder in beeld. Er is bovendien het risico dat deze mensen in omliggende plaatsen gaan wonen als hier het aanbod ontbreekt.

De VVD-fractie waarschuwt zelfs dat er een misleidend beeld kan ontstaan door het feit dat weinig jonge mensen hier in woningen trekken. Ze willen wel maar er is niet veel beschikbaar, dus zoeken ze hun heil elders. Er zou juist andersom gedacht moeten worden: zorg voor het juiste type betaalbare woongelegenheid en dan wordt daar ook gebruik van gemaakt. Het nieuwe flexwonenconcept (link) van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland speelt hierop in.

Het flexwonenconcept

Gemeenten kunnen zich sinds enkele dagen bij dit ministerie aanmelden voor de zogeheten ‘Versnellingskamers Flexwonen’. Hiermee wordt stapsgewijs toegewerkt naar een haalbaar concept met prefab woningen. Die zijn verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar, splitsbaar en aanpasbaar en hebben een tijdelijk karakter. Het is een slimme en direct aanpasbare manier om schommelingen in bevolkingsaantallen beter op te vangen. Volgens de VVD niet alleen een manier om jonge mensen de juiste ruimte te bieden.

Hetzelfde concept is tevens prima inzetbaar voor doelgroepen als mantelzorgers, dak- en thuislozen, statushouders en arbeidsmigranten. Het levert zelfs besparingen op bij andere vormen van maatschappelijke opvang, stelt de brief aan het college. Bovendien kan het eenzaamheid bestrijden en integratie bevorderen, mits voor de juiste locaties en samenstelling van bewonersgroepen wordt gekozen.

Niet alleen tijdelijke onderkomens

De liberalen zijn optimistisch gestemd, valt te lezen. Ze denken onder meer aan het huisvesten van studenten: “En mocht de HAS zich in de toekomst gaan uitbreiden, óf een andere HBO-instelling interesse krijgen in Bergen op Zoom, zijn studentenkamers binnen no-time gerealiseerd.” Ze willen van het college weten of dat mogelijkheden ziet in het flexwonenconcept en het opneemt in de Woonvisie, die begin volgend jaar aan de raad wordt gepresenteerd. Wel maken Hopmans en Cats duidelijk dat hiermee niet álles is opgelost: “Hiernaast pleiten wij onverminderd voor een forse uitbreiding van de permanente huisvesting voor jongeren, starters en studenten.”

Image by mastersenaiper from Pixabay