VVD-raadslid Dominique Hopmans: ‘Breng jongeren en politiek bij elkaar’

BERGEN OP ZOOM – Afgelopen woensdag kwam de VVD-fractie met een motie betreffende het betrekken van jongeren bij lokale politiek en verkiezingen. Dominique Hopmans stelde het voorstel op, samen met fractievoorzitter Rian Govers. De stemmen staakten die avond maar hij geeft niet op, daar is het veel te belangrijk voor volgens de jonge liberaal.

Het idee komt eigenlijk van de Nederlandse Jeugdraad, die recentelijk opriep jongeren meer bij politiek te betrekken. “Een goed streven”, vindt Hopmans, die er een lokale motie van besloot te maken. Onderdeel van zijn plan is het plaatsen van stembureaus op scholen waar jongeren studeren die stemgerechtigd zijn. “Niet alleen bij een Moller en Juvenaat, zoals de burgemeester noemde. Juist ook bij de MBO’s want daar zijn nog veel meer leerlingen van 18 en ouder.

Veel steun

Het plan kon op veel steun rekenen tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag. Toch haalde deze het op dat moment niet. De stemmen staakten en Hopmans baalde stevig, vertelt hij eerlijk: “Er waren een aantal raadsleden afwezig. Als we voltallig waren geweest had het voorstel er doorheen gekomen.” Hij heeft nu zijn hoop gevestigd op de volgende vergadering, van eind januari. Dan wordt de motie opnieuw besproken.

Belangrijk

Van met name Louis van der Kallen (BSD) en Joey van Aken (PvdA) kreeg het voorstel veel steun. Ook burgemeester Petter noemde het 'heel goed', maar had er wel een kanttekening bij: “De raad moet ook zelf uitdragen bij jongeren dat stemmen belangrijk is." Alleen Lijst Linssen, GBWP en D66 stemden tegen de motie.

Vertrouwen

Hopmans snapt weinig van de tegenargumenten. “D66 vond de gegeven motivatie te algemeen, maar daar gáát het juist om: er wordt algemeen te weinig gedaan om jongeren te betrekken.” Lijst Linssen vond dat de VVD eerst het vertrouwen van de kiezer maar eens moest herstellen. “Daar is dit onder meer een poging toe”, vindt Dominique.

Ook GBWP was tegen. Omdat bij de laatste stemming nogal wat mis ging bij het tellen, vindt de partij dat dit eerst beter geregeld moet worden. Hopmans is ervan overtuigd dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten. “Volgens mij is juist deze nieuwe generatie er één die het verschil kan gaan maken. Ik zie heel veel betrokken jonge mensen om me heen met goede ideeën. Ze weten alleen nog niet altijd de weg. Door ze meer te betrekken zou je wel eens een heel positief omslagpunt kunnen krijgen in hoe de samenleving naar politiek en bestuurders kijkt.” Hij is optimistisch gestemd en rekent erop dat de motie het in januari alsnog haalt.