VVD-raadslid Rian Govers op de bres voor Sint Antoniusmolen

(Tekst en video: Han Verbeem)

HALSTEREN – De Antoniusmolen in Halsteren is één van de blikvangers in het dorp en dat is al sinds de bouw in 1817. De molen zelf is daarom beschermd als rijksmonument. VVD-fractievoorzitter Rian Govers wil graag dat niet alleen het molengebouw maar ook de omliggende woning en opslaggebouwen een beschermde status krijgen.

“We hebben hier een heel bijzonder ensemble. Het college heeft er niet het erfgoed-etiket op gedaan en dat betekent dat de gebouwen gesloopt kunnen worden.” Daarom heeft ze de kwestie aan de orde gesteld voor de komende raadscommissie.

Compleet als ensemble

Molens zijn er nog volop in westelijk Brabant, al zijn het er niet zoveel meer als een eeuw geleden. Wat de Sint Antoniusmolen zo bijzonder maakt is, dat dit het allerlaatste molenaarsbedrijf is dat nog nagenoeg intact is gebleven in z’n totaliteit. Compleet met de voormalige molenaarswoning en de omliggende bedrijfsgebouwen. Generaties molenaars hebben er achtereenvolgens gewoond en het molenaarsbedrijf gaandeweg uitgebreid; de geschiedenis is letterlijk aan de gebouwen af te lezen. Bij andere molens zoals De Twee Vrienden in Nieuw-Borgvliet, zijn de bijgebouwen gesloopt of dermate verbouwd of gewijzigd dat ze niet meer als zodanig herkenbaar zijn.

Zorgwoningen

De toekomst van de nu onbeschermde bijgebouwen van de Sint Antoniusmolen is onzeker; ook omdat de huidige eigenaar van plan is tegen de molen aan een appartementencomplex met ouderenwoningen te bouwen. De brief die de VVD hierover eerder aan het college van B&W heeft gestuurd, is voor de liberalen onvoeldoende duidelijk beantwoord. Fractievoorzitter Rian Govers laat de kwestie daarom bespreken in de raadscommissie van donderdag 14 mei. Dat zal zij overigens niet zelf doen; VVD-commissielid Jim Bernaards voert hierover het woord.