VVD stelt speciale hofjescomplexen voor om ouderen te huisvesten

BERGEN OP ZOOM – Recent maakte D66 lokaal al een punt van de krapte op de woningmarkt voor starters. De VVD vraagt juist aandacht voor de zorgen die ouderen hebben op dat vlak. Het gaat daarbij niet alleen om beschikbare woonruimte maar vooral ook over de wijze waarop die wordt ingevuld en vormgegeven.

Eenzaamheid onder ouderen is een groot maatschappelijk probleem, mede veroorzaakt door de wijze waarop ze veelal wonen. Het wordt als belangrijk gezien dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen maar het werkt soms wel afzondering in de hand. Dat zou voorkomen kunnen worden door in een vrijblijvende woongemeenschap samen te wonen, stelt de VVD.

Raadslid Maarten van ’t Hof en Marion van Laarhoven van de VVD Plus buigen zich over de kwestie in een schrijven aan B en W, gebaseerd op meerdere oproepen en signalen die de fractie ontving. Andere woonvormen zijn onder meer nodig omdat verzorgingshuizen sluiten en door toenemende thuiszorg neemt het aantal plekken in verpleeghuizen af. Dan speelt ook nog de toenemende vergrijzing dus er komen alleen maar meer ouderen die hele dagen thuis zitten, vaak alleen.

Bestaande woningen aanpassen is vaak prijzig en het lost die eenzaamheid niet op. Volgens de VVD is het daarom een goed plan om wooneenheden voor senioren te creëren. Op verschillende plekken in Nederland zijn er al groepen ouderen die met elkaar een woningproject willen ontwikkelen dan wel ontwikkeld hebben en dat zijn veelal succesverhalen. De woningen zijn zo ingericht dat ouderen er kunnen blijven wonen als ze zorg nodig hebben. Er is een gemeenschappelijke tuin of ruimte, net als in traditionele hofjes. Bewoners zijn zelfstandig, maar letten wel op elkaar. Er zijn inmiddels zeven andere plaatsen in Nederland waar naar verwachting binnen twee jaar wordt gestart met de bouw van vergelijkbare initiatieven.

Starters en jongeren

Ook starters en jongeren zijn gebaat bij deze aanpak, en niet alleen omdat het de doorstroming op de woningmarkt kan versnellen. De benoemde woonvorm is heel goed te koppelen aan andere huisvesting, stellen Van Laarhoven en Van ’t Hof; “Denk bijvoorbeeld aan een dergelijk hofje waar een verdieping op wordt gezet zodat het ook geschikt wordt voor onder andere jongerenhuisvesting, starters en gezinnen. Dit kan in combinatie met senioren waarbij jongeren ouderen kunnen helpen.”

Wat kan er hier?

Volgens de VVD stimuleert de overheid dergelijke kleinschalige alternatieve woonvormen, met subsidies voor een haalbaarheidsonderzoek en flinke borgstellingen in zowel de ontwikkelfase als de bouw- en na-financiering. Vanaf 2021 is hiervoor maximaal 164,4 miljoen euro beschikbaar. Tevens heeft minister De Jonge een beroep gedaan op de gemeenten om voor dit doel grond ter beschikking te stellen. De fractie vraagt het college of deze overheidsregeling van toepassing is op mogelijke projecten in Bergen op Zoom en om te inventariseren welke locaties hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Afbeelding van Aline Dassel via Pixabay