VVD struikelt over verkeersdrempel Mattemburg

BERGEN OP ZOOM / WOENSDRECHT – VVD-raadslid Gertjan Huismans is verbolgen over de aanleg van een verkeersdrempel én een wildoversteekplaats op de Antwerpsestraatweg, ter hoogte van Mattemburg. Deze 'verkeersremmende maatregelen' bij de voormalige provinciale weg zijn volgens de liberale politicus 'volstrekt onverantwoord'. Het weggedeelte ligt weliswaar op het grondgebied van de gemeente Woensdrecht, maar Huismans stelt dat het wegbeheer een gedeelde verantwoordelijkheid is met Bergen op Zoom. Daarom richt hij zich per brief tot het Bergse College van B&W.

De verkeersremmers zijn voor de VVD-fractie reden om 'aan de bel te trekken over de verkeersveiligheid', schrijft Huismans. "In een eerder stadium heeft Bergen op Zoom op het Bergse wegdeel de maximumsnelheid teruggebracht naar 60 km, door middels belijning het wegprofiel te versmallen." Inmiddels heeft ook Woensdrecht, bij Mattemburg, de snelheid verlaagd. "Uit de rijrichting vanaf Woensdrecht is het echter niet duidelijk is of er nog een 80 km-regime geldt", zo merkt Huismans op.

Gesprek met Woensdrecht

De VVD-politicus zegt te beseffen dat de gemeente Bergen op Zoom geen directe zeggenschap heeft over het Woensdrechtse deel van de weg, maar doet desondanks een dringende oproep aan het Bergse College om in gesprek te treden met de collega-bestuurders in de buurgemeente. Mocht blijken dat de drempel niet verwijderd kan worden, dan pleit Huismans voor een 'optische aanpassing' door de strepen op het wegdek aan te passen en waarschuwingsborden te plaatsen. Huismans zal de kwestie bovendien bespreken in de raadscommissie Stad&Ruimte van april, zo kondigt hij aan.