VVD: vertrouwen in handelen Govers, onderzoek moet kou uit de lucht halen

De VVD heeft de burgemeester gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de caravankwestie "om te voorkomen dat het beeld van onjuist handelen langer beklijft dan redelijk of rechtvaardig is." (Redactie en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De fractie en het bestuur van de Bergse VVD hebben vertrouwen in raadslid en fractievoorzitter Rian Govers-Gabriëls. Toch zitten de liberalen in hun maag met de commotie die met name op social media is ontstaan over de bestemmingsplanwijziging van haar champignonbedrijf, waarmee een bestaande caravanstalling wordt gelegaliseerd. De VVD heeft burgemeester Petter daarom naar een onafhankelijk onderzoek gevraagd om de kou uit de lucht te nemen. Dat zal eind agustus zijn afgerond, verwacht de VVD. In afwachting van het onderzoek neemt fractielid Joost Pals tijdelijk de politieke taken van de fractievoorzitter over.

Zowel Govers als wethouder Stinenbosch hebben eerder deze week benadrukt dat de legalisatieprocedure van het bestemmingsplan volgens de standaardregels plaatsvindt. "Fractie en bestuur van de VVD in Bergen op Zoom nemen vooralsnog genoegen met de verklaring en vertrouwen Rian", zo staat in een verklaring die Pals vandaag heeft uitgebracht. "Niettemin hebben ze de burgemeester gevraagd een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken uit te voeren. Dit om te voorkomen dat het beeld van onjuist handelen langer beklijft dan redelijk of rechtvaardig is."

Extra fractieberaad VVD

Direct na afloop van de raadsvergadering van donderdagavond heeft de VVD-fractie een beraad gehad, waarbij de bestemmingsplankwestie en de wijze waarop dit recentelijk in de media is gebracht, uitvoerig zijn besproken. Het van oorsprong agrarische champignonbedrijf heeft sinds 2016 het accent gaandeweg verlegd naar het stallen van caravans en campers. In april 2018 was er een gemeentelijke controle en ontstond de vraag, of de activiteiten in deze vorm konden worden toegestaan. "Rian heeft van die controle en van de bedenkingen bij haar activiteiten actief melding gemaakt bij zowel de VVD, de burgemeester als bij de fractievoorzitters van de partijen in de raad", aldus de verklaring. "Ze voerde daarnaast overleg met de gemeentelijke instanties om tot een oplossing te komen. Bij dit overleg speelde volgens Rian haar raadslidmaatschap geen rol. Het vond plaats zoals overleg met om het even welke ondernemer zou plaatsvinden."

Onderzoek

De burgemeester heeft aangegeven uiterlijk eind augustus de bevindingen van zijn onderzoek te rapporteren, meldt Pals namens bestuur en fractie van de Bergse VVD. "Op verzoek van de VVD zullen deze vervolgens openbaar besproken worden in de gemeenteraad. Tot die tijd neemt Rian Govers even plaats op de reservebank. Dit betekent dat ze zich gedurende het onderzoek niet politiek uit maar formeel wel lid van de raad blijft." In deze periode neemt Joost Pals (vice-fractievoorzitter) haar taken waar.