VVD vraagt: Waar blijft dat snelle internet in het buitengebied?

BERGEN OP ZOOM – De VVD hamert al een paar jaar of het belang van snel internet in de buitengebieden van de gemeente. Er zijn ook al heel wat keren toezeggingen gedaan, door meerdere instanties, maar het is nog altijd niet zo ver. Rian Govers en Joost Pals roepen namens hun fractie het college op er eens werk van te gaan maken.

De VVD wil zo snel  glasvezelinternet in het buitengebied en wijst het college van B en W op het raadsprogramma van juli 2014. Hierin is opgenomen dat de gemeenteraad van het college verwacht dat het samen met stakeholders de mogelijkheden onderzoekt om er zo snel mogelijk invulling aan te geven. In het collegeprogramma is dat voornemen ook overgenomen. Toch komt het er maar niet van, ondanks het feit dat de Regio West-Brabant op 30 juni 2015 aangaf de eerste Brabantse regio te willen worden met glasvezel in het hele buitengebied.

Nog dit jaar?

De gewekte verwachtingen zijn nog altijd niet waargemaakt, stelt de VVD vast. Govers en Pals willen van het college weten wat er al wel is gedaan om dit alsnog te realiseren, door de gemeente maar ook in regioverband. De Regio West-Brabant heeft namelijk een coördinerende rol maar de VVD-fractie vraagt zich af of die er wel actief mee bezig is. Eén van de concrete vragen aan burgemeester en wethouders is of er nog dit jaar aan de wensen van de gemeenteraad wordt voldaan en bewoners en bedrijven in het Bergse buitengebied ook een snelle internetverbinding gaan krijgen.

Afbeelding: © Pixabay/Pete Linforth