VVD vraagt zich af of er regie wordt gevoerd op woonzorgaanbod

BERGEN OP ZOOM – Er ontstaan steeds meer nieuwe en eigentijdse voorzieningen in de gemeente waarbij wonen en zorg worden gecombineerd. Raadslid Dominique  Hopmans juicht het principe toe maar wil wel weten of het niet tot een overmatig aanbod leidt, met alle gevolgen van dien.

De fractie is op zich enthousiast over de vele wooninitiatieven die her en der ontspruiten, meldt de VVD’er in een brief. “Die energie stemt positief en verdient uiteraard waardering”, meldt hij het college. Met name de veelheid aan combinaties van wonen en zorg is echter ook reden tot vragen. Als voorbeelden noemt Hopmans de plannen in ’t Katrientje, het ABG, de locatie van de voormalige brandweerkazerne, Van Heelulaan en de Kometenlaan.

Risico op leegstand

Dat er behoefte is aan dergelijke woonzorgcombinaties onderschrijft de VVD, meldt het raadslid nadrukkelijk. Hij benoemt daarbij de tendens van een groeiend aantal, vaak commercieel interessante woonvormen die de doelgroep moeten bedienen. Het is zijn partij echter onduidelijk of er vanuit de gemeente regie wordt gevoerd op dit aanbod. De vraag rijst daarom of er straks mogelijk meer aanbod van vraag is, met leegstand als onaangenaam gevolg.

Vergeet andere doelgroepen niet

“Inspelen op de lokale woonbehoeftes vraagt om evenwicht en balans”, stelt Hopmans. Er moet dan ook naar een breder perspectief worden gekeken volgens de VVD, waarbij vraag en aanbod gemeente-breed op elkaar zijn afgestemd, ook in de toekomst. En dat moet niet alleen om zorg-gerelateerd wonen gaan, maar net zo goed om plekken waar bijvoorbeeld starters terecht kunnen. Ook een liberale fractie vind dat je dit niet alleen aan ‘de markt’ kunt overlaten, aldus de brief. Het raadslid wil namens zijn afdeling daarom graag weten van het college of er al een gemeentelijke visie ten grondslag ligt aan dit vraagstuk en welke dit dan is.

Daniel McCullough