VVD vraagt zich af of gemeente verantwoording voor veiligheid afschuift

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Joost Pals vraagt zich af of het college van B&W wel op de juiste wijze kijkt naar diens verantwoordelijkheid als het om veiligheid op straat gaat. De gemeente gaf onlangs aan te vinden dat bewoners in gesprek zouden moeten gaan met overlast gevend straattuig, aldus een behoorlijk boze VVD.

Afgelopen voorjaar vroeg zijn partij al ruimschoots aandacht voor de veiligheid in de openbare ruimte, meldt Pals in een nette maar duidelijke boze brief. Toen werd door de burgemeester verzekerd dat de gemeente actief werk ging maken van overlast en dreigende sfeer op straat. “Dat blijken kennelijk loze woorden”, schrijft Pals.

Recent stelde Lijst Linssen vragen over de aanpak van veiligheid op straat. De gemeente stelde in een antwoord: “De rol van bewoners blijft niet beperkt tot het signaleren en melden van overlast, maar door in gesprek te gaan met jongeren kunnen bewoners in veel gevallen ook het ongewenste gedrag van jongeren beïnvloeden.” Die reactie viel helemaal niet goed bij de VVD, laat Pals cynisch weten: “De suggestie om te gaan theedrinken ontbreekt nog net.”

Serieuze kwestie

Zijn fractie vraagt zich af of het college de ernst van de overlast wel serieus neemt. Er zijn meerdere voorbeelden van intimiderend gedrag in groepsverband. Er wordt onder meer verwezen naar de ‘straathyena’s’ die in 2016 de buurt terroriseerden. Namens zijn partij schrijft het raadslid: “Dan kun je niet van een buurtbewoner verwachten dat die lekker rationeel in gesprek gaat met groepen overlastplegers. Dan loop je als overheid weg voor je allereerste kerntaak: het handhaven voor de openbare orde, zodat burgers in veiligheid kunnen leven.”

Actie

De VVD vindt dat de gemeente haar rol serieus moet nemen als het om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners gaat, zowel om principiële redenen als om te voorkomen dat mensen straks zelf maatregelen gaan nemen. In de brief vragen de liberalen om actie, in de vorm van samenwerking met politie, justitie en overige partners. Pals: “Een overheid die de veiligheid van haar burgers niet kan borgen, of de verantwoordelijkheid van die taak afschuift, verliest haar bestaansrecht.”