VVD vreest ambtelijke chaos bij vergunningaanvragen dierstallen

Alle Brabantse veehouderijen moeten vóór 2020 zijn aangepast aan de strengere provinciale normen voor uitstoot van fijnstof, stank en ammoniak. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Andrew Martin )

BERGEN OP ZOOM – VVD-voorvrouw Rian Govers maakt zich zorgen over de grote administratieve opgave, die zowel de gemeente als de Omgevingsdienst MWB te wachten staat bij de vergunningaanvragen voor emissiearme stallen. Vóór het einde van het jaar moeten alle varkens-, pluimvee- en rundveestallen voldoen aan de strengere provinciale normeringen wat betreft de uitstoot van fijnstof, stank en ammoniak. Govers stelt dat de provincie een 'onuitvoerbare opgave' heeft opgelegd. Dat schrijft ze maandag in een brandbrief aan het Bergse college van B&W. Zij verwacht van het college dat deze het probleem onderkent en dit aankaart op het Provinciehuis. Dat zou in samenspraak moeten gaan met de overige Brabantse Wal-gemeenten Woensdrecht en Steenbergen.

De Provinciale Staten van Noord Brabant hebben op 7 juli 2017 de gewijzigde verordening natuurbescherming aangenomen. "Hierdoor moeten veehouderijbedrijven hun bestaande stallen, 6 jaar eerder dan afgesproken, aanpassen." Het gaat om in de meeste gevallen om oudere stalllen.

Onvoldoende vergunbare stalsystemen

Voor de meeste diersoorten zijn echter nog geen vergunbare (RAV-erkende) stalsystemen beschikbaar met een emissieaanpak bij de bron. "Een certificeerbaar systeem ontwikkelen dat klaar is voor de praktijk duurt meerdere jaren", verwacht Govers. "Die tijd is er nu niet en daarmee zijn minder gewenste end-of-pipe-oplossingen, zoals luchtwassers, nu meestal de enige optie." De meeste veehouderijbedrijven moeten vóór 1 januari 2020 een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen, en lopen volgens het raadslid hier dus tegenaan.

Onvoldoende capaciteit

"Voor zover bij ons bekend, hebben de gemeente en de Omgevingsdienst nog geen uitgewerkte aanpak klaar liggen om met die hausse van vergunningaanvragen om te gaan", schrijft ze. Volgens Govers heeft ze uit vanuit de praktijk signalen ontvangen dat de capaciteit onvoldoende is; ook bij de ondersteunende adviesbureau's die de veebedrijven begeleiden bij de aanvraag.

Inventarisatie

Het raadslid wil een gemeentelijke inventerisatie van het aantal te verwachte aanvragen, en de daarmee samenhangende extra kosten voor de gemeente Bergen op Zoom, als gevolg van de provinciale Verordening Natuurbescherming. Daarbij vraagt ze het college een inschatting te maken van het aantal te verwachten aanvragen, zo schrijgt ze. Ook wil ze weten of het college al extra ambtelijke capaciteit heeft gereserveerd om al die vergunningen te kunnen behandelen. Rian Govers wil van het college binnen 30 dagen een schriftelijk antwoord op de in haar brief gestelde vragen.