VVD waarschuwt voor rattengevaar: gemeente moet ingrijpen

Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay

BERGEN OP ZOOM – Muizen en ratten verspreiden ziekten, beschadigen gebouwen en veroorzaken brand. "Wetenschappers en de plaagdierbranche waarschuwen dat onder druk van klimaatverandering en verstedelijking de problemen met dierplagen in Nederland zullen toenemen", schrijft VVD-fractievoorzitter Rian Govers vandaag in een brief aan het college van B&W.  "Ook in onze gemeente signaleren inwoners steeds vaker muizen en ratten." De VVD waarschuwt in de brief zelfs voor 'middeleeuwse taferelen'. Govers: "Als het zo doorgaat, is heel Nederland straks vergeven van de ratten en muizen."

Govers verwijst naar een ingezonden brief van CDA-Kamerlid Maurits von Martels in het landbouwvakblad Nieuwe Oogst. "Het gebrek aan capaciteit en kennis bij provincies en gemeenten leidt in veel gevallen tot vertraging bij het verlenen van een ontheffing [op het gebruik van bestrijdingsmiddelen], soms wekenlang", aldus Von Martels. "Met als gevolg dat de rattenplaag zich kan uitbreiden. Voor gediplomeerde plaagdierbeheersers moet meer ruimte komen voor de inzet van niet-chemische middelen, zodat zij deze kunnen inzetten wanneer het moet." Von Martels schrijft dat vanaf 2023 een verbod komt voor particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen. "Dat particulieren niet onbegrensd met gif moeten strooien is logisch, want straks is iedere rat in Nederland resistent en raakt een effectieve aanpak verder uit zicht." Er moet een alternatief worden gepresenteerd, aldus Von Martens, "anders bestelt straks iedereen rattengif via Alibaba.com. Gemeenten en provincies moeten deze handschoen oppakken met ondersteuning van het Rijk."

Overlast melden bij gemeente

De VVD in de Bergse gemeenteraad maakt zich naar aanleiding van Von Martels' publicatie in het landbouwblad "grote zorgen over de gevolgen van de toename van deze aantallen dieren." In verband hiermee stel Govers het college een aantal vragen: "Is er voldoende capaciteit en kennis bij onze gemeente en samenwerkingspartners? Hoe en wat is er geregeld?" Verder vraagt het VVD-raadslid zich af hoe inwoners rattenoverlast kunnen melden bij de gemeente. "Is er informatie voor onze inwoners op de website van de gemeente, of een link?" Ook heeft Govers er moeite mee dat inwoners online bestrijdingsmiddelen kunnen kopen. "Hoe voorkomen we dat iedere willekeurige inwoner rattengif gaat bestellen via Alibaba?", schrijft ze. Tenslotte wil ze van het college weten of er bij het Rijk al financiële ondersteuning is aangevraagd.