VVD wijst college nog eens op gevaarlijke oversteek Van Konijnenburgwerg

BERGEN OP ZOOM – In een brief aan het college van B en W wijst Gertjan Huismans namens de VVD nog eens op de gevaarlijke situatie bij de oversteekplaats, ter hoogte van de Praxis, aan de Van Konijnenburgweg. Onlangs vond er opnieuw een verkeersongeval plaats, aldus de VVD. Daarom vraagt die fractie opnieuw aandacht voor deze plek, waar heel wat fietsers en voetgangers oversteken.

Huismans schrijft: “De van Konijnenburgweg is een ontsluitingsweg waar een snelheidslimiet van 50 KM geldt. Met de ontwikkeling van het gebied de Zeeland zijn er meer en meer voetgangers en fietsers die oversteken, slechts beschermd door twee stippellijnen om drie rijstroken te kruisen. Vanwege het ouderencentrum aan de Vissershaven steken ook veel ouderen ter plaatse over. Uit eigen waarneming en tijdens gesprekken met omwonenden hebben we geconstateerd dat dagelijks hachelijke situaties ontstaan door het kruisen van langzame verkeersdeelnemers met autoverkeer.”

Geduld is op

Volgens de VVD moet de "complexe kruising" dringend worden aangepast, in ieder geval waar het de bescherming van voetgangers en fietsers betreft. Het college zou al geruime tijd geleden hebben toegezegd dat te doen maar actie bleef uit vooralsnog. Huismans schrijft: “Na wederom een aanrijding van een voetganger afgelopen week is ons geduld op.” Hij vraagt zich in de brief af of er alsnog wat gaat gebeuren en zo ja wanneer. Tevens haalt hij er de onlangs gelegde regenboogzebrapaden bij. De VVD denkt dat die voorrang hebben gekregen en vraagt zich af welke kosten daar mee gemoeid zijn gegaan.