VVD wil duidelijkheid over ophoging kunstwerk en geluidsscherm Randweg

Werkzaamheden aan het kunstwerk en het geluidsscherm bij de Halsterseweg en Randweg-Noord. (Foto: VVD BoZ / Rian Govers-Gabriëls)

BERGEN OP ZOOM – Langs de Randweg-Noord is inmiddels een groot aantal geluidsschermen vervangen ter hoogte van het kunstwerk bij de Halsterseweg. De VVD-raadsfractie vindt het op zijn minst bijzonder te noemen, dat langs een en dezelfde weg waar dezelfde hoeveelheid verkeer overheen gaat, verschillende schermhoogtes gehanteerd zijn. Daarom heeft raadslid Maarten van 't Hof dit in de raadscommissie aan de orde gesteld, nadat eerder zowel GroenLinks als de VVD bij bewoners zijn langsgegaan.

"Inwoners die aan de Halsterseweg wonen hebben al diverse malen aandacht gevraagd voor de door hen ervaren geluidsoverlast", aldus Van 't Hof. En dan vandaag als afsluiting van het project, het verhogen van het kunstwerk met toch wel zo’n 30 centimeter. "Wanneer zijn er geluidsmetingen gedaan nabij de woningen aan de Halsterseweg, ten zuiden van de Randweg? Of wanneer is men voornemens dat te laten doen", zo bevraagt hij wethouder Van der Velden tijdens de rondvraag. En merkt daarbij op: "Wellicht had dan de aanpassing van de geluidsschermen al daar in een keer meegenomen kunnen worden."

Groene Golf

Een andere doorn in het oog van de VVD is het niet continu werken van de zogeheten 'groene golf', waarbij de stoplichten langs het tracé op elkaar zijn afgestemd. Dat leidt tot overlast bij omwonenden, zo heeft Van 't Hof in gesprekken met buurtbewoners vernomen. "Nu staan er met name ‘s avonds en ‘s nachts vrachtauto’s te ronken vóór het kunstwerk en dus de omliggende woningen; ze staan voor rode verkeerslichten terwijl er nergens ander verkeer is."

Langlopend proces

Een langlopend proces", zo antwoorde wethouder van der Velden. "De hoogten sluiten zoveel mogelijk aan bij de huidige structuur en we hebben juist vooraf overleg gevoerd met de bewoners." Ook het kunstwerk is opgehoogd om het in lijn te brengen met de omliggende schermen. Geluidsmetingen zijn nog niet uitgevoerd en de verkeerssituatie wordt geanalyseerd, belooft de wethouder. "Als daar aanleiding toe is om één en ander te verbeteren, dan zullen we dat zeker doen", aldus Van der Velden.