VVD wil mantelzorgers vaker en beter ontzien

BERGEN OP ZOOM – De VVD maakt zich zorgen over de mantelzorgers in onze gemeente. Veelal moeten zij het zorgen voor die naasten combineren met bijvoorbeeld een baan, een studie en andere bezigheden. Daar zou best wat meer ondersteuning bij mogen worden gegeven.

Burgerlid Tom Cats en raadslid Dominique Hopmans roepen het college op om zich eens te verdiepen in het bieden van meer zogeheten respijtzorg. Daarbij wordt een mantelzorger even van diens taken ontheven, omdat professionele zorgaanbieder het tijdelijk overnemen. Soms is dat nodig omdat iemand overbelast is, soms is het om dat juist te voorkomen. En met name dat laatste moet vaker gebeuren, vindt de VVD.

Daad bij het woord

Cats en Hopmans verwijzen naar een in het coalitieakkoord genoemde intentie: “We ondersteunen de inzet/zorg van mantelzorgers en stimuleren vrijwilligerswerk. Een Mantelzorgcompliment in de vorm van een dienstencheque vinden we een mooi idee. Daarnaast zetten we in op respijtzorg.” Dus wordt het tijd om de daad bij het woord te voegen, vindt de VVD-fractie. TanteLouise heeft al aangegeven graag mee te werken door het realiseren van een zorghotel in het toekomstig Zorgcentrum Sint Catharina. Maar er zijn ook andere vormen van respijtzorg, van dagopvang tot een verblijf in een logeerhuis of opvang in het eigen huis van de cliënt.

De lokale liberalen willen weten van B en W of de gemeente hierin een vooral faciliterende én regisserende rol kan en wil vervullen. Oftewel inzichtelijk maken wat het aanbod is, beoordelen of dit voldoende is en zaken op elkaar afstemmen. Op een wijze die het zo betaalbaar mogelijk houdt voor de mantelzorgers en hulpbehoevende inwoners.

Stockfoto: PXhere