VVD wil meer aandacht voor Bergen op Zoom in de regio

BERGEN OP ZOOM – Er bestaat een samenwerkingsverband tussen de negentien gemeenten van West-Brabant, de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant genaamd, vaak aangeduid met Gr RWB. Met als doel het ruimtelijk en economisch versterken van de gehele regio. Volgens de Bergse VVD haalt deze gemeente er niet voldoende uit en dat moet anders.

Duoraadslid Dominique Hopmans en raadslid Barry Jacobs schrijven dat hun fractie heeft geconstateerd dat het overwicht van in het samenwerkingsverband steeds ligt bij de gemeente Breda. Met de burgemeester van Breda als voorzitter van de Regio West-Brabant is de strategische koers de afgelopen jaren te weinig gericht geweest op Bergen op zoom en andere gemeenten, stellen de liberalen in een brief.

‘Breda first’

Er zijn wat wijzingen voorgesteld voor de werkwijze van de GR RWB maar de VVD’ers betwijfelen of daarmee verandering in is die situatie komt. Ze schrijven: ‘De verbindingen van onze regio met Zeeland, Zuid-Holland en Vlaanderen zijn ontzettend belangrijk. Desondanks komt de gedachte ‘Breda first’ steeds vaker boven drijven, of het nu gaat over de internationale spoorverbindingen ten koste van de Beneluxverbindingen, het toeëigenen van de grotere woningcontingenten, de A27 verbindingen naar Utrecht of het inslaan van een eigen koers wat betreft softdrugsbeleid.’

Meer invloed voor lokale politici

VVD Bergen op Zoom wil een koers zien die de gehele regio vooruit helpt en niet alleen Breda. De fractie overweegt daarom een motie waarin wordt gevraagd om roulerend voorzitterschap en een uitvoeringsagenda waarin de gemeenteraden direct betrokken zijn. Volgens Hopmans en Jacobs gaan de geografisch gunstige ligging en het belang van economische groei voor Bergen op Zoom op die wijze meer aandacht krijgen. Ze willen in de commissie Burger en Bestuur hun visie op het samenwerkingsverband bespreken en daarna eventueel die motie indienen.

Afbeelding: Pixabay/civilservicelocal