VVD wil politiek toegankelijker maken voor jongeren

BERGEN OP ZOOM – De VVD vraagt woensdagavond in de raadsvergadering aandacht voor een zogeheten ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. De Bergse liberalen vinden de kloof tussen jongeren en politiek nog altijd te groot en daar moet dringend wat aan worden gedaan.

Er zijn al wel wat pogingen geweest om de afstand tussen jongeren en de politiek te verkleinen, stelt de VVD vast, maar die hebben nog onvoldoende resultaat opgeleverd. Eén van de punten zou zijn dat de drempel om te gaan stemmen voor die doelgroep te hoog is. Dus moeten politiek en de gemeente jongeren letterlijk meer op gaan zoeken, is de conclusie, zeker ook op een verkiezingsdag.

Betrokkenheid vergroten

Het opkomstpercentage is momenteel te laag, aldus VVD Bergen op Zoom. Het zou boven de 50 procent moeten uitkomen. De partij zegt te weten dat het gebrek aan betrokkenheid ook komt doordat jongeren vaak niet weten hoe zij hun stem goed kunnen laten horen. Meer voorlichting kan daarbij helpen maar ook een herschikking van stemlocaties is nodig, aldus de fractie. Er zouden stemlokalen moeten komen bij scholen waar stemgerechtigde jongeren studeren. Voorgesteld wordt om al voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019 een eerste plan van aanpak te hebben en dat op basis van die eerste ervaringen verder uit te werken.

Bijzonder

Op zich is de oproep toch enigszins bijzonder te noemen. Vóór de afgelopen lokale verkiezingen stelde het CDA voor een stembureau op het station in te richten. Een plaats waar misschien nog wel méér stemgerechtigde jongeren komen, die met openbaar vervoer van en naar hun scholen reizen. Daar zei de toenmalige coalitie, waar de VVD ook deel van uitmaakte, nee tegen. Er kwam toen wél een stembureau extra in Halsteren, maar niet in de buurt van een school.