VVD wil verdere aanscherping vuurwerkgebruik

BERGEN OP ZOOM – Namens de Bergse VVD-fractie heeft raadslid Rian Govers-Gabriëls een brief gestuurd aan de gemeente over het jaarlijkse vuurwerkgebruik. Wat haar partij betreft zou er nog veel meer moeten gebeuren aan het terugbrengen van de overlast en de risico's.

De lokale liberalen lijken de mening van de gemeente dat het een betrekkelijk rustige jaarwisseling was niet te delen. Met name in de wijk Borgvliet was het raak, citeert het raadslid van Facebook: “School bijna afgebrand, auto's gesloopt, gezin bijna uit huis gestookt, ruiten ingooien!!! Fijne wijk Borgvliet….”

Nadere incidenten noemt de brief niet en ook wordt niet ingegaan op de al door de gemeente verstrekte cijfers en nadere informatie. Wel haalt het raadslid een algemeen krantenartikel aan, over een Rotterdamse oogarts die stelt dat ieder uur dat er consumentenvuurwerk mag worden afgestoken,anderhalf blind oog kost. Tevens verwijst de VVD naar een rapport van VeiligheidNL, dat aangeeft dat de daling van het aantal vuurwerkslachtoffers tot stilstand lijkt te zijn gekomen. Daarin valt tevens te lezen dat omstanders zelfs vaker slachtoffer zijn geworden. Namens haar partij geeft Govers aan dat de politiek vanwege die stagnerende cijfers in actie moet komen.

Vuurwerkvrije zones, zeker in een oude stad

De Bergse liberalen hebben in 2014 al eens vuurwerkvrije zones voorgesteld, meldt de brief. In een monumentale stad met kwetsbare panden lijkt ze dat alleen al daarom verstandig. Van het college wil de VVD graag cijfers en verslagen zien. Hoeveel slachtoffers waren er dit jaar in de gemeente? Wat zijn de effecten en de schadeposten van het (steeds zwaarder wordende) vuurwerk? Hoeveel meldingen zijn er binnengekomen? Wat zijn de ervaringen van de buurtpreventieteams?

De VVD wijst op de verantwoording van de overheid als het om veiligheid en het voorkomen van overlast gaat. Maar ook op de verstrekkende gevolgen van (oog)letsel voor vuurwerk, op financieel, emotioneel en ontwikkelingsniveau. Van het college zien de liberalen graag snel een schriftelijke reactie verschijnen, met een duidelijke uiteenzetting van cijfers en visie.

Foto: archief januari 2016 (gemaakt door Bea Demmers)