Waslijst aan klachten van Lijst Linssen over proces herinrichting Halsterseweg

HALSTEREN / BERGEN OP ZOOM – Raadslid Meino Dam heeft namens zijn partij een flink epistel geschreven aan het college. Er gaat volgens Lijst Linssen veel mis bij de totstandkoming van de plannen omtrent de herinrichting van het Halsterse deel van de Halsterseweg. Ook veel bewoners zijn op z'n zachtst gezegd niet blij, aldus de brief.

Onderdeel van de voorgestelde herinrichting is de aanleg van één fietspad met tweerichtingsverkeer, waardoor het gemotoriseerde verkeer aan de andere kant van de straat dichter langs de woningen komt. Hierdoor moeten bewoners voortaan veel vaker de drukke weg oversteken. Is het niet om te parkeren, dan wel om het fietspad te bereiken. Uit een zelf georganiseerde enquête bleken 60 bewoners van de 74 ontvangen reacties tegen dat plan te zijn. De uitkomst zou volgens raadslid Dam meteen terzijde gelegd zijn door de ambtenaren, toen deze werd aangeboden tijdens een bijeenkomst.

Asociaal

Ondertussen nemen de zorgen van de bewoners van de Halsterseweg toe, stelt Lijst Linssen. Net als de ergernis over de wijze van communicatie. Bewonersbijeenkomsten zijn alleen voor de show, is de beschuldiging. En het op het stadskantoor gemaakte plan wordt er doorheen gedrukt, ook als aanwezigen bezwaren of opmerkingen hebben. Tijdens een recente bijeenkomst zou een ambtenaar zelfs hebben gesuggereerd dat het aanwezige publiek zich bij een eerdere gelegenheid asociaal gedroeg. Raadslid Meino Dam voelt zich eveneens aangevallen, omdat een vertegenwoordiger van de dorpsraad aangaf dat ook hij zich 'verbaal zou hebben geroerd'. Lijst Linssen laat weten er niets anders van te kunnen maken dan dat tegenspraak blijkbaar wordt uitgelegd als asociaal. Een onacceptabele blijk van ambtelijke minachting voor bewoners die voor hun belangen opkomen, aldus de fractie.

Veel pijnpunten

Er leven veel frustraties, zorgen en vragen onder de bewoners, meldt Dam. Ze vinden het bijvoorbeeld onverteerbaar dat de uitslag van hun enquête niet serieus wordt genomen. Het bestaande plan zou worden doorgezet om voor september nog een subsidie binnen te kunnen halen. Daarnaast vraagt men zich er af of het nu geldende bestemmingsplan voorziet in een wijziging aan de weg zoals deze wordt voorgesteld.

Redenen tot zorg zijn er ook maar genoeg, somt de brief op: De verkeersdrukte en geluidshinder staan hoog op die lijst, maar ook fijnstof, trillingen en waardevermindering van panden houden veel mensen bezig. Door de drukte bij bedrijven als Intratuin en Bernaards is de verkeersdruk alleen maar toegenomen. Rond de feestdagen zou er drie maanden lang sprake zijn van verkeersopstoppingen. Naast de ruim één miljoen bezoekers die het tuincentrum trekt, rijden er voor het transportbedrijf dagelijks zo'n 60 vrachtauto’s over deze weg.

Opnieuw in gesprek

Bewoners vragen om een structurele oplossing voor de verkeersstroom, meldt Lijst Linssen, en ze willen serieus genomen worden bij een overleg met de gemeente. De houding die ambtenaren nu aan zouden nemen, wordt beschreven als 'de arrogantie ten top'. Raadslid Dam wil weten van het college in hoeverre de gang van zaken en de onvrede daar bekend zijn. Tevens vraagt hij of het college de vrees voor de onveiligheid van het plan deelt. Er moet zo snel mogelijk alsnog écht met direct betrokken gesproken gaan worden, vindt zijn fractie. Tot slot wil zijn partij een uitspraak over de kwalificaties van zowel ambtenaren als een vertegenwoordiger van de dorpsraad over de tegenspraak, die als asociaal en 'verbaal roeren' werden bestempeld.

Stockfoto (uitsnede): Pixabay / Hans Braxmeier