Waterballet in Zandstraat Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM – De enorme buien van vrijdagmorgen zorgden hier en daar voor aardig wat overlast. Een duidelijk voorbeeld ervan zien we hier in de Zandstraat. Een bewoner zond ons deze foto's.

Bij de foto's schreef de bewoner*: "Misschien wordt het tijd dat  de gemeente Bergen op Zoom de putten eens leegt in de Zandstraat. Lekker wakker worden met een zwembad voor je deur." Gemeentewoordvoerder Erwin Stander laat weten dat de stortbuien op diverse plekken hebben gezorgd voor water op straat. Hij meldt: "Wij hebben als gemeente een onderhoudsplan. Daarin staat ook het schoonhouden van kolken zodat zoveel mogelijk water afgevoerd kan worden. Het kan zijn dat door de regenval en de combinatie van wind blad en takken hebben gezorgd voor een minder goede afwatering. Uiteraard wordt de Zandstraat zo snel mogelijk hierop geïnspecteerd."

Steeds meer water

Wateroverlast in dit deel van de stad is niet nieuw. Sterker nog, op de van oorsprong drassige gronden in dit laaggelegen deel van Bergen op Zoom is er altijd sprake geweest van dergelijke problemen bij heftige regenval. Er is jaren geleden in stadspark Anton van Duinkerken een bassin in de grond onder de Wei van Bastiaansen aangebracht, dat als tijdelijke opvang kan dienen als er ineens heel veel water moet worden afgevoerd.

Het is echter niet voldoende om de waterstromen uit steeds meer verstenende stadsdelen daarachter volledig op te vangen. Naast de toenemende regenval door klimaatverandingen zijn er meer oorzaken voor de groeiende overlast. Er wordt steeds meer bebouwd, dus er blijft minder open groen over, en uit veel tuinen verdwijnen ook perken en gras. Daardoor loopt regenwater steeds minder via natuurlijke weg terug in de grond en komt het allemaal in de riolering terecht. Het is niet voor niets dat in toenemende mate de oproep klinkt om weer meer natuur en open groen ruimte te geven in de bebouwde kom, ook in de tuinen van bewoners.

Voor dit soort klachten kunnen bewoners altijd terecht op de gemeentelijke website, of telefonisch via het nummer 140164.

* Naam en contactgegevens bekend bij de redactie